xs
xsm
sm
md
lg

OR รับรางวัลองค์กรฯ สนับสนุนคนพิการ “ดีเด่น” ปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:โออาร์คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม
 
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 ให้แก่ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ รางวัลดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบแก่องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มากกว่า 1 ปี
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโออาร์ได้จัดจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รวมจำนวน 20 อัตรา โดยจ้างผู้พิการจากมูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 15 คน เพื่อช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงร่วมลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบผลจากอุบัติเหตุ เพื่อให้กำลังใจตลอดจนแนะแนวให้คำปรึกษา อีกทั้งยังได้จ้างผู้พิการจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์ จำนวน 5 คน เพื่อสนับสนุนการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว โดยมี พีทีที สเตชั่น ซึ่งออกแบบโดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้พิการหรือประชาชนในทุกสภาพร่างกายสามารถใช้เป็นศูนย์กลาง จุดแวะพักหรือจุดรวมพลได้ รวมถึงช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อในเครือข่ายมูลนิธิอารยสถาปัตย์ รวมถึงสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จ้างผู้พิการเพื่อเป็นบาริสตาในร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 34 คน เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะการทำงาน รวมถึงอบรมให้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติเป็นบาริสตาตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อมซอนให้แก่ผู้พิการเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพอีกด้วย
 
           
กำลังโหลดความคิดเห็น