xs
xsm
sm
md
lg

"อธิรัฐ" สั่งเข้มแผนซ่อมทุ่นน้ำมันดิบ "ระยอง" เร่งจ่ายชดเชยแล้วกว่า 1.1 หมื่นราย รวม 321.7 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"อธิรัฐ" ติดตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล บมจ.สตาร์ปิโตรเลียม จ.ระยอง ย้ำต้องสมบูรณ์ 100% ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ล่าสุดจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว 11,738 ราย รวม 321.75 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.ระยอง ตรวจติดตามและรับฟังแผนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา ทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล SPM ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ณ ห้อง 501 อาคารศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายอธิรัฐเปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ในบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า ได้มีการออกคำสั่งระงับใช้งานทุ่นเทียบเรือ Single Point Mooring (SPM) ของบริษัท SPRC จนกว่าจะมีการแก้ไข ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคง และความพร้อมของท่อขนส่งน้ำมันใต้น้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100%

โดยตนได้ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท SPRC ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (กลุ่มประมง/โรงแรม/ร้านอาหาร/เรือข้ามฟาก และอาชีพอื่นๆ) ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ จำนวน 11,738 ราย เป็นเงิน 321,757,845 บาท และรับฟังแผนการจัดการซ่อมบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล SPM แผนการผลักดันน้ำมันดิบค้างท่อขึ้นฝั่ง รวมถึงแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ และมาตรการเฝ้าระวังระหว่างการปฏิบัติงาน


นายอธิรัฐกล่าวว่า ได้กำชับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการตามแผนที่เสนอไว้อย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าไม่มีน้ำมันค้างอยู่ในท่อ และต้องแจ้งให้ สนง.เจ้าท่าระยองทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาว่าจะไม่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบหรือสารเคมีขึ้นมาอีก

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ ได้เสนอแผนงานบำรุงรักษาทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น