xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.จ่อดำเนินคดีอาญาเอเชีย เวลท์ ตลท.เล็งสอบปั่นหุ้น MORE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ก.ล.ต.จ่อดำเนินคดีอาญาเอเชีย เวลท์ หลังสั่งระงับประกอบธุรกิจชั่วคราว พร้อมสั่งคืนเงินภายในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เหตุนำเงินลูกค้า 157 ล้านบาท ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยไม่ยินยอม ระบุชัดผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ด้าน ตลท. เดินหน้าส่งข้อมูลให้ตำรวจ-ปปง. แล้ว กรณีหุ้น MORE ฉ้อโกงโบรกเกอร์ แจงลูกค้า AWS สามารถโอนหุ้นออกได้ พร้อมจับตาฐานะการเงินโบรกเกอร์ใกล้ชิด

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีการนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่ง หรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 157.99 ล้านบาท จนได้มีคำสั่งให้ระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว

โดยรายงานข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้ จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

(1) นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

(2) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

(3) จัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

(4) อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทได้ตามความประสงค์ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

สำหรับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ได้สั่งการให้บริษัทงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ด้วย เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีฐานะอยู่เดิม จนกว่าบริษัทจะนำเงินลูกค้ามาคืน และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ รวมทั้งให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (1) (3) และ (4) ที่กล่าวข้างต้นอีกด้วย

ก.ล.ต.แถลงด่วน ASW ทำผิดหลักเกณฑ์ชัดเจน

วานนี้ (18 พ.ย.) น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คำสั่งปิดทำการชั่วคราว บล.เอเซีย เวลท์ (AWS) เนื่องจากรายงานของบริษัท ประกอบกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต.เข้าไปตรวจสอบบริษัทร่วมด้วย พบว่า มีการนำเงินในบัญชีของลูกค้าส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปชำระราคาหลักทรัพย์

"ก.ล.ต.พบว่ามีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของลูกค้า เป็นการกระทำผิดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน โดยกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากเกิดกรณีการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ที่ผิดปกติ ก.ล.ต.ได้ถือว่าเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วน จึงได้ร่วมประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ลงไปตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจาก บล.เอเชีย เวลท์ (AWS) แล้ว ยังไม่พบว่ามี บริษัทหลักทรัพย์แห่งอื่นที่น่าเป็นห่วง

"ตอนนี้ยังต้องรอว่าบริษัทจะสามารถนำเงินมาคืนในบัญชีลูกค้าได้ตามกำหนดวันที่ 20 พ.ย.นี้หรือไม่ โดย ก.ล.ต.ได้เตรียมแนวทางดำเนินการไว้แล้ว ทั้งกรณีที่สามารถคืนเงินได้ หรือไม่ได้ เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้บริหาร AWS ในเบื้องต้น บริษัทแจ้งว่ามีแผนงานอยู่หลายช่องทาง จึงจะรอให้ถึงเวลานั้นก่อน" น.ส.รื่นวดี กล่าว

จ่อดำเนินคดีอาญาเหตุผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

แต่อย่างไรก็ตาม การนำเงินลูกค้าไปใช้โดยไม่ถูกต้องเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ส่วนจะนำไปถึงความผิดในส่วนอื่นๆ หรือกฎหมายฉบับอื่นด้วยหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณากันในขั้นตอนต่อไป
 
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันมี 3 โจทย์ใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่สืบเนื่องจากการซื้อขายหุ้น MORE ที่ผิดปกติ คือ

1.การพิจารณาว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นธรรมหรือไม่ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แยกจากเรื่องฉ้อโกงที่เป็นไปตามกฎหมายอาญา โดยวานนี้ได้มีการเข้าพบกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เพื่อที่จะขอความร่วมมือสนธิกำลัง

2.บริษัทหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกติกาหรือไม่อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. ได้มีการเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และ

3. ก.ล.ต. ได้มีการพูดคุยกับ ตลท. เกี่ยวกับคุณภาพของหุ้น โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งทั้ง 3 ข้อ ก.ล.ต.ได้ดำเนินการไปแล้วช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบ เหตุเป็นเรื่องกระทบวงกว้าง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบให้เกิดความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการผ่านกฎหมาย ก.ล.ต. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษา ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ทำงานแล้วใน 2-3 ประเด็น

ส่วนการกำกับดูแลของผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ก.ล.ต. มีการดูแลอยู่ทั้งหมด 3 มิติ คือ 1.ความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงิน 2.บุคลากร โดยเน้นไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญๆ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) เป็นต้น และ 3.ระบบงาน ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับ AWS โดยมีส่วนงานที่สำคัญคือการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สำหรับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) เป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวณเพื่อที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ทราบถึงสภาพคล่องของตนเองนั้นมีเพียงพอมากแค่ไหน โดยหากไม่สามารถดำรง NC ไว้ได้จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป เช่น ห้ามขยายการประกอบธุรกิจ ซึ่งโครงสร้างของสูตรคำนวณ NC = สินทรัพย์สภาพคล่อง - หนี้สินรวม - ค่าความเสี่ยง มีข้อสังเกตว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องไม่สามารถนำเป็น NC ได้ และหนี้สินรวมหมายถึงหนี้สินทั้งหมด ยกเว้นหนี้สินด้อยสิทธิ/สัญญาเช่า

ตลท. ส่งข้อมูลให้ตำรวจ-ปปง. แล้วกรณีหุ้น MORE-เก็บข้อมูลสอบปั่นหุ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ซึ่งในส่วนของความผิดเรื่องฉ้อโกงบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเบื้องต้นจะมีการนำส่งข้อมูลให้ทันในช่วงบ่าย วันที่ 18 พ.ย.65 ที่ผ่านมา

ส่วนความผิดกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ (ปั่นหุ้น) ตลท.กำลังเก็บข้อมูลหลักฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

"ตลท.ถือเป็นด่านหน้าในการเก็บข้อมูลหลักฐานส่งให้ผู้กำกับดูแล สำหรับในเรื่องของการฉ้อโกงนั้นทางโบรกเกอร์ถือเป็นผู้เสียหาย ทางตำรวจ และ ปปง.เป็นผู้ร้องขอข้อมูลมา ตลท.จึงต้องมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำรวจ และ ปปง.จะช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงิน และถือเป็นประโยชน์ในการฟ้องร้องเรื่องปั่นหุ้นต่อไป" นายภากร กล่าว

ขณะที่การปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ MORE ตลท.พิจารณาอยู่ทุกวัน เพราะหากกรณีดังกล่าวมีความชัดเจนจะมีการเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ จึงอยากให้ผู้ลงทุนและประชาชนมั่นใจระบบของตลาดทุน   

สำหรับกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าได้สั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย เวลท์ (AWS) หยุดการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่าบริษัทนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอม ซึ่งจากคำสั่งของ ก.ล.ต. จึงทำให้ ตลท.สั่งระงับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก AWS เป็นการชั่วคราว ในส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะอนุญาตให้เฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เป็นการล้างสถานะที่มีอยู่เดิม จนกว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในส่วนของหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นกับ AWS ได้ แต่ผู้ลงทุนสามารถขอโอนหุ้นที่ฝากกับ AWS ไปฝากยังบัญชีของตนที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นเพื่อซื้อขายต่อได้ กรณีไม่มีบัญชีที่โบรกเกอร์อื่นสามารถโอนเข้าบัญชี Issuer Account (600) ที่ TSD ได้ และเมื่อเปิดบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะโอนหุ้นจากบัญชี 600 ไปซื้อขายต่อไป

ส่วนของอนุพันธ์ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อปิดสถานะได้เท่านั้น โดยไม่สามารถเปิดสถานะได้ ซึ่งหากลูกค้าปิดสถานะแล้วสามารถที่จะขอถอนหลักประกันออกไปได้ตามปกติ กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดสถานะแต่ต้องการโอนไปซื้อขายต่อที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีอยู่สามารถแจ้งต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้เช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม มองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุเฉพาะรายบริษัทหลักทรัพย์ AWS เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์อื่นยังให้บริการตามปกติ โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์จะมีการติดตามฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
กำลังโหลดความคิดเห็น