xs
xsm
sm
md
lg

รัฐมนตรีเอเปกชงผู้นำขับเคลื่อน BCG ทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รัฐมนตรีเอเปกชงผู้นำขับเคลื่อน BCG ผลักดันทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก จี้สมาชิกเปิดกว้างการค้า การลงทุน หนุน WTO ขับเคลื่อนการค้า เชื่อมท่องเที่ยว ขนส่ง โลจิสติกส์ เปิดโอกาสสตรี ไมโครเอสเอ็มอี มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และหนุนการค้าสู่ความยั่งยืน ระบุไทยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพ ก่อนส่งไม้ต่อสหรัฐฯ ปี 2023

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ประจําปี 2565 (APEC Ministerial Meeting 2022 : AMM) ณ ห้องศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า วันนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีต่างประเทศเอเปก ซึ่งได้มีการประชุมมาตลอดทั้งวันนี้ โดยที่ประชุมมีฉันทามติร่วมกันในการขับเคลื่อน Bangkok Goals on BCG Model หรือที่เรียกว่า เป้าหมายกรุงเทพฯ เรื่อง BCG (Bio-Circular-Green) และจะมีการเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำเอเปกพิจารณาร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือเอเปกไปสู่เป้าหมายของการจัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) ขึ้นในอนาคตด้วย

ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้สมาชิกเปิดกว้างด้านการค้า การลงทุน เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การผลิต หรือซัปพลายเชนสามารถทำงานได้ สนับสนุนการค้าในระบบพหุภาคี โดยให้องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นศูนย์กลาง และเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่ค้างคาอยู่ใน WTO ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอุดหนุนประมงและอื่นๆ รวมทั้งให้เสริมประเด็นใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ WTO ให้เกิดขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ เอเปกเห็นชอบร่วมกันในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการของกลุ่มสมาชิกเอเปก เรื่องท่องเที่ยว ขนส่ง หรือโลจิสติกส์ เห็นพ้องกันในการผลักดันและเปิดโอกาสให้สตรี ไมโครเอสเอ็มอี กลุ่มเปราะบาง เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งในการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy และเห็นพ้องในการสนับสนุนแนวคิดการค้าสู่ความยั่งยืน ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ สนับสนุนทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกในครั้งนี้ ไทยได้รับความชื่นชม และเสียงปรบมือในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และนำการประชุมจากรัฐมนตรีเอเปกทุกเขตเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะทำการส่งไม้ต่อให้กับสหรัฐฯ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2023
กำลังโหลดความคิดเห็น