xs
xsm
sm
md
lg

ต่ำกว่าคาด! หยุดยาว "เอเปก" วันแรก ผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้ารวม 9.21 แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมรางเผยหยุดยาว "เอเปก" วันแรก 16 พ.ย.มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 921,887 คน-เที่ยว ต่ำกว่าคาด 17.71% MRT สีน้ำเงินไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีศูนย์ฯ สิริกิติ์จนถึงวันที่ 19 พ.ย. โดยมีรถรับ-ส่งผู้โดยสารฟรีถนนรัชดาฯ “แยกพระรามที่ 4 และแยกอโศกมนตรี” โดยไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า วันที่ 16 พ.ย. 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้นจำนวน 921,787 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 198,432 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 17.71% (ประมาณการ 1,120,319 คน-เที่ยว) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 58,444 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 863,443 คน-เที่ยว

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท.ให้บริการรวม 223 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 58,444 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 15,567 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 21.03% (ประมาณการ 74,011 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 20,258 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 38,186 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,297 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 27,147 คน-เที่ยว และพบว่าสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 15,230 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,339 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,891 คน-เที่ยว)

รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 14,843 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,993 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,850 คน-เที่ยว) สายเหนือ 14,416 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,092 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,324 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,377 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,703 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,674 คน-เที่ยว) และสายแม่กลอง 4,578 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,170 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,408 คน-เที่ยว)

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,394 เที่ยว (รวมเสริม 22 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 863,443 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 182,865 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการ 17.48% (ประมาณการ 1,046,308 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 219 เที่ยว (รวมรถเสริม 4 เที่ยว) จำนวน 52,383 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 19,142 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยว จำนวน 33,434 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 470 เที่ยว (รวมรถเสริม 10 เที่ยว) จำนวน 154,312 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,159 เที่ยว (รวมรถเสริมสายสุขมวิท 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 604,172 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 599,976 คน-เที่ยว และสายสีทอง 4,196 คน-เที่ยว)


สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 16 -20 พ.ย. 65 รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงให้บริการตามปกติ โดยไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 65 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน จึงได้จัดให้มีรถโดยสารบริการรับส่งบนถนนรัชดาภิเษกบริเวณแยกพระรามที่ 4 และแยกอโศกมนตรี แบบไม่คิดค่าบริการ โดยมีจุดหยุดรับส่ง 4 จุด ได้แก่ หน้าโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ กรุงเทพฯ, ป้ายรถโดยสารประจำทางตรงข้ามอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหน้าอาคาร Exchange Tower ฝั่งถนนรัชดาภิเษก

รวมทั้งปิดให้บริการลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยผู้ใช้บริการลานจอดรถได้ที่สถานีใกล้เคียง ได้แก่ ลานจอดรถไฟฟ้าเพชรบุรี และลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าสามย่านได้ตามปกติ

นอกจากนี้ Airport Rail Link แจ้งปิดบริการที่จอดรถสถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 14 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 65

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้กำชับผู้ให้บริการระบบรางเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งพิจารณาจัดรถเสริมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น