xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จับมือพันธมิตรรัฐ-เอกชนลุย MBK ป้องปรามสินค้าปลอมกลับมาขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ กอ.รมน. ตำรวจ เอกชนเจ้าของสิทธิ์ และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เดินหน้ารณรงค์ “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” และป้องกันสินค้าละเมิดกลับเข้าสู่ตลาด หลังเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้น เผยสถิติจับกุม 9 เดือนปี 65 รวม 1,194 คดี ของกลาง 1.365 ล้านชิ้น มูลค่าเสียหาย 879 ล้านบาท

น.ส.จิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เดินหน้าเชิงรุกสร้างแนวร่วมเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อดึงภาคประชาชนและผู้ค้าร่วมสร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปัญญา “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” และร่วมกันในการป้องปรามไม่ให้สินค้าละเมิดกลับเข้าสู่ท้องตลาด

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา เอ็ม บี เค ได้มีมาตรการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ กรณีร้านค้ามีการถูกจับกุมเรื่องการขายสินค้าละเมิด ซึ่งนำมาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการประชุมนานาชาติและช่วงเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับการปราบปรามและดำเนินคดีต่อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) รวมทั้งสิ้น 1,194 คดี ของกลางจำนวน 1,365,956 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 879,292,307 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเดียวกันจำนวนคดีลดลง 345 คดี หรือลดลง 22.42% และของกลางลดลง 2,585,021 ชิ้น หรือลดลง 65.43% โดยกรมฯ ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4702 หรือสายด่วน 1368

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่กับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนเชิงบวก รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการบริโภคสินค้าปลอม ส่งผลให้ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ประจำปี 2564 ของสหรัฐฯ ไม่ปรากฏย่านการค้าและตลาดออนไลน์ของไทยแม้แต่แห่งเดียว
กำลังโหลดความคิดเห็น