xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ยันไม่เกี่ยวกลุ่มทุนจีนสีเทา โชว์เอกสารที่ปรึกษา ไม่เกี่ยวโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ผู้ว่าฯ รฟท.” ตั้งสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกโยงกลุ่มทุนจีนสีเทา รายงานผลใน 15 วัน งัดหลักฐานบริษัทที่ปรึกษารถไฟไทย-จีน ยันไม่เกี่ยวโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูง ย้ำบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และมีบางประเด็นพาดพิงมาถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่าการรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นดังกล่าว โดยขณะนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวแล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นธรรม โดยมีพลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เป็นประธานคณะทำงาน

สำหรับคณะทำงานฯ ชุดนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดยให้คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการการรถไฟฯ ภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้

“การรถไฟฯ ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของกรณีที่พบโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงในบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้น การรถไฟฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นไปยังบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชั่น (CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) แล้ว ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในงานระบบรถไฟความเร็วสูง โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)” 


โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือยืนยันมายังการรถไฟฯ แล้วว่าโมเดลหัวรถไฟความเร็วสูงที่พบบริเวณบ้านพักของผู้ต้องสงสัยกลุ่มทุนจีนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ต้องสงสัยไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท อีกทั้งทางบริษัทไม่เคยติดต่อทางธุรกิจกับกลุ่มทุนจีนดังกล่าวด้วย ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าวที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนกรณีที่มีบุคคลอ้างและเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลระบุว่ากลุ่มทุนจีนมีความเชื่อมโยงโดยเป็นที่ปรึกษาการรถไฟฯ นั้น ทางการรถไฟฯ ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และไม่มีกลุ่มทุนจีนใดๆ เป็นที่ปรึกษาการรถไฟฯ ตามที่กล่าวอ้าง การรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคที่ให้บริการด้านการขนส่งแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ การให้คำแนะนำต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางในเส้นทางรถไฟทั่วประเทศ รวมถึงการยกระดับการให้บริการในทุกๆ ด้าน

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของการรถไฟฯ นั้น คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสำคัญ และที่ปรึกษาของการรถไฟฯ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจใดๆ ของการรถไฟฯ แต่อย่างใด มีเพียงให้คำแนะนำและมุมมองต่อการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเท่านั้น

การรถไฟฯ ยังคงยึดเจตนารมณ์เดิมที่พนักงานทุกคนต้องบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้สืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น