xs
xsm
sm
md
lg

ร้องเรียนสินค้าแพง 10 เดือนรวม 2,793 เรื่อง ลดลง 15%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” เผยสถิติผู้บริโภคร้องเรียนราคาสินค้าช่วง 10 เดือนปี 65 รวม 2,793 เรื่อง ลดลง 15% เหตุร้านค้า ผู้ประกอบการตระหนักรู้ ทั้งปิดป้ายแสดงราคา ไม่ขายแพงเกินจริง และมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง ย้ำช่วงหยุดยาวเอเปกจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าทุกวัน หากผู้บริโภคพบเห็นร้องเรียนได้ทั้งสายด่วน 1569 ไลน์แอด อีเมล และเว็บไซต์ได้

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 (1 ม.ค.-31 ต.ค. 2565) มีประชาชนร้องเรียนราคาสินค้าผ่านช่องทางสายด่วน 1569 ทางไลน์ @MR.DIT ทางอีเมล 1569@dit.go.th และทางเว็บไซต์ www.dit.go.th รวมจำนวน 2,793 เรื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (1 ม.ค.-31 ต.ค. 2564) ที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวน 3,305 เรื่อง ลดลงประมาณ 15% ซึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ มีความตระหนักรู้ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น

“ที่ผ่านมากรมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ จนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนกรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกเรื่อง กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท” ร.ต.จักรากล่าว

ร.ต.จักรากล่าวว่า สำหรับโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้นำและผู้แทนจากกว่า 20 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้วันที่ 16-18 พ.ย. 2565 เป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะยังคงส่งเจ้าหน้าที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นต่างๆ เป็นประจำทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และแม้จะเป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการก็ตาม

“วันหยุดยาวดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการจำหน่ายสินค้าและบริการ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน จำหน่ายตรงตามราคาที่แสดง หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาสินค้าหรือค่าบริการก็ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ที่สำคัญไม่ควรฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าจนสูงเกินสมควรด้วย” ร.ต.จักรากล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น