xs
xsm
sm
md
lg

HEMP ใส่เงินเพิ่มทุน “มอร์ เมดดิคัล-เฮลท์อัพ” สร้างคลังสินค้ายาอัจฉริยะรองรับธุรกิจเวชภัณฑ์ยา-สุขภาพโตสูงต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น” พร้อมเดินหน้าขยายกิจการเต็มสูบสู่ธุรกิจเวชภัณฑ์ยาและสุขภาพ เดินหน้าใส่เงินเพิ่มทุน 70 ล้านบาทในบริษัท มอร์ เมดดิคัล และบริษัท เฮลท์อัพ เพื่อลงทุนในคลังสินค้ายาอัจฉริยะ Smart warehouse ภายใต้ชื่อ Xserve Fulfillment โดยใช้เทคโนโลยีมาให้บริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม และอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม ชี้จะช่วยร้านค้ายาบริหารจัดการสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสต๊อกยาเอง พร้อมประเมินธุรกิจร้านค้ายาและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง
 
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ HEMP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) จำนวน 70 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 700,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้) เพื่อนำเงินจำนวน 30 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 
ส่วนเงินอีกจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (HU) โดยบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) ถือหุ้น 40% ในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (HU)
 
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 40% ในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด เนื่องจากบริษัทเฮลท์อัพ จำกัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท (Par 100 บาท) ซึ่งการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นจะให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในการขยายธุรกิจและต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าทางเภสัชกรรม ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจขายส่งยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในการขยายคลังสินค้าอัจฉริยะ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเติบโตที่จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท
 
ด้านเภสัชกรวัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลท์ อัพ จำกัด กล่าวว่า บริษัททำธุรกิจร้านขายยาครบวงจร มีธุรกิจต้นน้ำ คือ การร่วมเป็นพันธมิตรกับ HEMP และธุรกิจกลางน้ำคือ ร้านค้าส่งกว่า 4 พันราย และธุรกิจปลายน้ำคือ ร้านขายยาเฮลท์ อัพกว่า 80 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้านขายยาของบริษัทอยู่ในทำเลที่ดี อยู่หน้าซูเปอร์มาร์เกต และที่สำคัญเฮลท์อัพมีแวร์เฮาส์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการยา
 
“ธุรกิจร้านขายยาโดยเฉลี่ยเติบโตปีละ 2.5% แต่เราสามารถเติบโตได้ถึง 5% ซึ่งยอมรับว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดกันมาก แต่ธุรกิจร้านขายยาและสุขภาพได้รับผลกระทบน้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีศักยภาพเติบโตสูงมาก” เภสัชกรวัชระ กล่าว
 
เภสัชกรวัชระ ยังกล่าวด้วยว่า บริษัทมีเป้าหมายจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ภายใน 3 ปีในธุรกิจร้านขายยาทั้งค้าส่งและค้าปลีก โดยบริษัทได้ลงทุนสร้าง Smart warehouse เป็นคลังยาอัจฉริยะ Xserve Fulfillment โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการยา ต่อไปนี้ร้านค้าไม่จำเป็นต้องสต๊อกยาอีกต่อไป เพราะคลังยาอัจฉริยะจะช่วยบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ยาให้ในทันทีที่สินค้าหน้าร้านหมด โดยคลังยานี้อยู่ในทำเลที่ดี เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ยาไม่เสื่อมคุณภาพเร็ว ที่สำคัญห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 20 นาที มีพื้นที่กว่า 6,200 ตารางเมตร
กำลังโหลดความคิดเห็น