xs
xsm
sm
md
lg

หยุดยาวเอเปก 5 วัน ขบ.เตรียมรถเสริมรองรับประชาชนเดินทาง จัดชุดสุ่มตรวจความเร็ว แอลกอฮอล์ เข้มปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขบ.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงหยุดยาว "เอเปก" 16-20 พ.ย. 65 จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจความเร็ว แอลกอฮอล์ สารเสพติด เตรียมพร้อมเพิ่มรถเสริมรองรับไม่ให้มีตกค้าง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2565 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16-18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชน ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการจัดหารถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารทั้งเที่ยวไปและกลับตลอดช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรบริเวณสถานี

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อสุ่มตรวจจับการใช้ความเร็วและเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะผ่านศูนย์ GPS ตลอดจนดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อม ณ สถานประกอบการก่อนวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว เพื่อกำชับผู้ประกอบการให้ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถในด้านต่างๆ เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ รวมทั้งยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจการใช้สารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

รวมทั้งเข้มงวดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และจุดตรวจ Checking Point บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยตัวรถจะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบถ้วน ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรณีที่จำเป็นต้องใช้รถขนส่งสินค้า ให้ผู้ประกอบการกำชับผู้ขับรถให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎจราจร เช่น การใช้ความเร็วในการขับรถไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย ฯลฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น