xs
xsm
sm
md
lg

รถไฟสีแดงเข้มมาตรการความปลอดภัยทุกสถานีและบนขบวนรถ ช่วงประชุม "เอเปก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟฟท.เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงการประชุมผู้นำเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2565

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกสถานี โดยเฉพาะบริเวณทางเชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมือง, พื้นที่ใกล้เคียง และในจุดลับตา รวมถึงตรวจสอบบุคคลที่มีอาการมึนเมาอย่างเข้มงวดในการเข้าใช้บริการ และตรวจสอบระบบการใช้งานโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และวัตถุที่จะทำให้เกิดประกายไฟทุกชนิด


ด้านความมั่นคง กำหนดให้ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าทบทวนการทำงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋า กล่องหีบห่อ หรือสัมภาระที่วางทิ้งไว้แบบผิดสังเกต รวมถึงระมัดระวังบุคคลภายนอกที่อาจแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือพื้นที่สถานี พร้อมจัดชุดตรวจผสม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดอนเมือง, ชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร (K-9) ออกตรวจสอบพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในช่วงวันดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น