xs
xsm
sm
md
lg

PTTGC เซ็นกู้ 6 แบงก์ไทย วงเงิน 2.7 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:PTTGC เซ็นกู้ธนาคารพาณิชย์ไทย 6 แห่ง วงเงินรวม 2.7 หมื่นล้านบาทเพื่อชำระคืนหนี้และใช้ดำเนินธุรกิจทั่วไป เสริมสภาพคล่องให้บริษัทท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้จัดพิธีลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพันธมิตรธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 6 รายในการสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินและการเติบโตทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูง ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ และความเสี่ยงการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น

อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ “Together To Net Zero” ปี 2050 หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 การลงนามสัญญาเงินกู้ในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและการเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ และกลุ่มธนาคารในการก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืนอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น