xs
xsm
sm
md
lg

วิ่งสะดวก 4 เลนตลอดสาย! ถนนเพชรเกษม "ชุมพร-ระนอง" หนุนการค้า-ท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงขยาย ทล.4 สาย ชุมพร-ระนอง เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง งบกว่า 847 ล้านบาท เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้เส้นทาง จ.ชุมพร-จ.ระนอง รองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน จ.ระนอง จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 17.75 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศ


สำหรับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน เป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นทางหลวงสายประธานของประเทศที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1,277 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2558 มีปริมาณจราจรประมาณ 5,430 คัน/วัน


โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทรายแดง และ ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.585+250 - กม.603+000 ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 847,380,000 บาท


เมื่อโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชุมพร-ระนอง เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง โครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยลดอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมในพื้นที่
กำลังโหลดความคิดเห็น