xs
xsm
sm
md
lg

รอลุ้น! รัฐเล็งถ่างราคา E20 ต่ำกว่าโซฮอล์ 95 ลิตรละ 3 บาทจูงใจการใช้ ทยอยนำร่อง ธ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สกนช.กางแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเตรียมส่งเสริมการใช้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานกลุ่มเบนซิน เล็งถ่างราคาขายปลีกให้ต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 3 บาทเป็นเป้าหมาย โดยจะทยอยดำเนินการผ่านความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันและกลไกกองทุนน้ำมันฯ บริหารจัดการ คาดเริ่มนำร่องได้ในช่วง ธ.ค.หรือ ม.ค. ปีหน้า พร้อมเล็งยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 และ E85 ผ่านกลไกราคา และหนุนดีเซล B7 เป็นน้ำมันพื้นฐานดีเซล

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)
เปิดเผยว่า ขณะนี้ สกนช.ได้เตรียมแผนที่จะส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 (เบนซินผสมเอทานอล 20%) โดยมีเป้าหมายให้มีส่วนต่างราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 3 บาทต่อลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลและสนับสนุนแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบริหารจัดการควบคู่กับความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันในเรื่องการปรับค่าการตลาดสนับสนุน คาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการได้ในช่วงธันวาคมนี้ หรือ ม.ค. ปีหน้า

"เราก็คงจะทยอยดำเนินการไปทีละขั้นให้ส่วนต่างแก๊สโซฮอล์ E20 กับแก๊สโซฮอล์ 95 สูงขึ้น และเป้าหมายสุดท้ายคือต่างกัน 3 บาทต่อลิตรเพื่อจูงใจการใช้ E20 ช่วงแรกๆ คงต้องอาศัยผู้ค้าลดราคาให้ต่างกันเพราะเงินกองทุนฯ อาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งสกนช.จะพยายามประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเพื่อทำความเข้าใจ เพราะวันนี้รถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมดล้วนใช้ E20 ได้หมดแล้ว" นายพรชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม แนวทางการส่งเสริมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล-ไบโอดีเซล) จะสอดรับกับแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ที่กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) อยู่ระหว่างจัดทำ ซึ่งจะมีการวางเป้าหมายประเภทน้ำมันต่างๆ ไว้ชัดเจน โดยในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ E85 มีเป้าหมายที่จะยกเลิกการใช้ในที่สุด และทางเลือกที่ดำเนินการอยู่ระหว่างนี้คือการใช้กลไกของราคาขายปลีกที่ไม่ต่างกันมากระหว่างแก๊สโซฮอล์ 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อหนุนให้มาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทน ส่วน E85 ลดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ แทนบังคับทางกฎหมาย

สำหรับกลุ่มดีเซลที่ผสมไบโอดีเซล (บี100) เบื้องต้นคาดว่าจะกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี 7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่จะเหมาะสมกว่าดีเซล B10 ในช่วงนี้ที่ระดับราคาน้ำมันมีความผันผวน ซึ่งปัจจุบันจากระดับราคาบี 100 ที่แพงทำให้รัฐกำหนดลดสัดส่วนการผสมลงเหลือเกรดเดียวเป็นดีเซล B5

ทั้งนี้ ไบโอดีเซลซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลและเอทานอลที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และ ม.55 ที่เป็นบทเฉพาะกาลระบุให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องทยอยยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้หรือต้องยกเลิก 24 ก.ย. 65 แต่กฎหมายก็ยังระบุไว้ว่าหากจำเป็นหรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อประชาชนก็ขอขยายเวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี หรือเลื่อนไปได้ถึงปี 2569

"ครม.เมื่อ 20 ก.ย.เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปอีก 2 ปี จากสิ้นสุด 24 ก.ย. 65 เป็น 24 ก.ย. 67 เราก็พยายามจะวางเป้าหมายบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ 2 ปีให้ได้ ส่วนเหตุที่ขอขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทั้งอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม" นายพรชัยกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น