xs
xsm
sm
md
lg

M Flow ยอดใช้ทะลุ 17 ล้านเที่ยว สมาชิกแตะ 4 แสนบัญชี "ศักดิ์สยาม" เผยปี 67 เปิดครบทุกด่าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ศักดิ์สยาม” ปลื้มระบบ M Flow ยอดใช้ทะลุ 17 ล้านเที่ยวประสิทธิภาพตามเป้าแก้รถติดหน้าด่าน ปี 67 ใช้ได้ครบทุกด่าน "มอเตอร์เวย์ ทางด่วน" ทล.เผยสมาชิกเพิ่มต่อเนื่องเกือบ 4 แสนบัญชี มีรถใช้สัดส่วนกว่า 32% ต่อวัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M- Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก) ที่ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ซึ่งเปิดใช้เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรว่า หลังจากที่มีปัญหาการใช้งานในช่วงแรก ซึ่งเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ยังอาจไม่ทั่วถึง ซึ่งกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงได้แก้ไขปัญหา โดยยกเว้นค่าปรับในช่วง 1 เดือน ในขณะที่พยายามสร้างการรับรู้ให้ประชาชนผ่านทุกช่องทาง โดยปัจจุบันการใช้งานมีประสิทธิภาพและมีปัญหาลดลงมาก โดยมีรถเข้าใช้ระบบ M- Flow สะสมไปแล้วกว่า 17 ล้านเที่ยว 

ซึ่งตามแผนงานจะขยายการใช้ M- Flow ให้ครอบคลุมครบทุกด่านทุกเส้นทางมอเตอร์เวย์และทางพิเศษในปี 2567 โดยจะทำให้มีการชำระค่าผ่านทาง M-Flow ร่วมกับแบบเก่า คือ ช่องเงินสด M-pass/ Easy-pass แต่จะลดจำนวนช่องในแต่ละด่านลง โดยตามผลศึกษาระบบ M-pass/ Easy-pass มีขีดความสามารถรองรับ 500 คัน/1 ชม. ส่วน M- Flow นั้นจะเร็วกว่า  5 เท่า หรือ 2,500 คัน/ชม. 

นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า จำนวนสมาชิกระบบ M-Flow เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดให้บริการ M-Flow ในเดือน ก.พ. 2565 มีผู้ใช้ระบบ 18.90% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 57,031 คัน/วัน

เดือน มี.ค. เพิ่มเป็น 22.82% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 60,456 คัน/วัน, เดือน เม.ย. 26.09% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 73,483 คัน/วัน, เดือน พ.ค. 28.44% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 80,170 คัน/วัน

เดือน มิ.ย. 30.01% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 82.890 คัน/วัน, เดือน ก.ค. 31.34% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 87,224 คัน/วัน, เดือน ส.ค. 2565 ผู้ใช้ M-Flow 32.90% จากปริมาณจราจรเฉลี่ย 92,133 คัน/วัน

ข้อมูลถึงวันที่ 18 ส.ค. 2565 มีสมาชิกระบบ M-Flow จำนวนทั้งหมด 396,760 ราย โดยมีจำนวนรถที่ผูกเข้าระบบรวมทั้งหมด 467,007 คัน 

ขณะที่ข้อมูลปริมาณจราจรสะสมที่ใช้ระบบ M-Flow ตั้งแต่เปิดให้บริการถึงปัจจุบันรวม 17,470,850 รายการ หรือเฉลี่ยวันละ 92,133 คัน/วัน

ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้บริการในระบบ M-Flow ยังไม่ชำระค่าผ่านทาง พบว่ามีประมาณ 3-4% ซึ่งเรื่องค่าผ่านทางค้างชำระนี้ผู้รับจ้างงานบริหารจัดการ M-Flow ได้ดำเนินการชดเชยให้กรมทางหลวงตามสัญญา โดยหักจากค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับในแต่ละเดือน ดังนั้นทำให้กรมทางหลวงได้รับเงินค่าผ่านทางจากการใช้บริการ M-FLOW ครบถ้วน ไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้ค้างชำระใดๆ

สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ชำระค่าผ่านทางนั้น ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามทวงเงิน ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้

รายงานข่าวแจ้งว่า สมาชิกระบบ M-Flow สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (https://mflowthai.com) สมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account (Line OA: @mflowthai) โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้งาน M-Flow ประมาณ 31% ของปริมาณรถทั้งหมด และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอัตรา 5-10% โดยหลังเปิดใช้ระบบ M-Flow ทำให้การระบายรถบนมอเตอร์เวย์สาย 9 ในช่วงเวลาเร่งด่วนดีขึ้น 13%  

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและกฎกระทรวง ผู้ใช้บริการ M-Flow ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่าของค่าผ่านทาง 

 สำหรับผู้เข้าใช้ในระบบ M- Flow แต่ละวันนั้น ปัจจุบันยังอนุโลมให้รถที่ไม่ได้สมัครผูกบัญชีเป็นสมาชิกเข้าใช้ได้ แต่จะต้องชำระค่าผ่านทาง ซึ่งสามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ https://mflowthai.com/mflow/unuserpayment และสามารถดำเนินการชำระค่าผ่านทางด้วย QR Code หรือบัตรเครดิต/เดบิต ได้  

ปัจจุบันยังพบว่าในแต่ละวันผู้ใช้บริการ M-Flow มีการค้างชำระค่าผ่านทางทั้งในส่วนที่ไม่เป็นสมาชิกและส่วนที่เป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น กรณีไม่เป็นสมาชิก ซึ่งที่ต้องชำระเองในช่องทางต่างๆ แต่อาจจะลืม, กรณีผูกบัญชีสมาชิกแล้วแต่แจ้งเรื่องการตัดเงินไม่สำเร็จ ทำให้เมื่อผ่านใช้ช่องทาง M-Flow ระบบสามารถตัดเงินได้ เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมถือว่าการค้างชำระค่าผ่านทางมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 

 
กำลังโหลดความคิดเห็น