xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.-UBE ชูเทคโนโลยีพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ในการผลิตเอทานอล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) และนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (UBE) ร่วมลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยียีสต์ InnoTherm-380GA ในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ โดยมีนางสาววิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ นางอัมพร สุดสงวน ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายชุณห์ โภไคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ที่ 2 จากขวา) และนายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน


ความร่วมมือนี้เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงที่ผ่านการวิจัยโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท.มาพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอนไซม์ย่อยแป้งลง แต่ไม่ลดประสิทธิภาพการผลิต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย ลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสถียรภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น