xs
xsm
sm
md
lg

AIT รักษาอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อเนื่อง จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก THE Impact Rankings 2022

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ Asian Institute of Technology (AIT) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จากการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE) โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,406 แห่ง จาก 106 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วม THE Impact Rankings 2022 ซึ่ง AIT ยังคงรักษาตำแหน่งสถาบันการศึกษาชั้นนำติดอันดับโลก ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับภูมิภาค โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN)

Dr.Eden Woon อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ได้กล่าวว่า “ผลงานที่สร้างความแตกต่างและทำให้ติดอับดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของ AIT จากการจัดอันดับโดย THE Impact Rankings 2022 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจและความทุ่มเทด้านการทำงานอย่างมุ่งมั่นของเหล่าบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และพันธมิตรของ AIT ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะความรู้สู่สังคม และให้แรงบันดาลใจในการสร้างอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”

“องค์กรสหประชาชาติมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายภายในปี 2030 ซึ่งในปี 2022 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT ได้เข้าร่วมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 13 เป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ AIT ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรกสำหรับ 4 เป้าหมาย เเละอันดับ 100 - 200 ในอีก 6 เป้าหมาย จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่เข้าร่วม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ขึ้นแท่นอันดับต้น ๆ ของโลกใน 9 เป้าหมาย จากเดิมปีที่แล้วเข้าถึง 6 เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” Dr.Eden Woon กล่าวเพิ่มเติม


เกณฑ์การจัดอันดับของ THE Impact Ranking 2022

Time Higher Education (THE) นั้นจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ผลงานการวิจัย การให้บริการ ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ภายนอกองค์กร และการเรียนการสอน เพื่อการกำหนดการจัดอันดับของแต่ละสถาบัน นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาที่อิงมาจากผลงานของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน 3 หมวด รวมกับผลงานภาคบังคับทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มีผลคะแนนโดยรวมในปี 2022 เพิ่มขึ้นเป็น 82.5 คะแนน สืบเนื่องมาจากความร่วมมือ ที่เพิ่มขึ้นกับรัฐบาล องค์การนอกภาครัฐ (Non–Governmental Organizations: NGOS) องค์กรระหว่างประเทศ การทำโครงการวิจัยที่มีความสำคัญต่อสังคม การมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนชุมชนที่มีความหลากหลาย เเละการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของสถาบัน

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนของสถาบัน AIT นั้นส่งผลให้ สถาบันมีโอกาสคว้าอันดับต้น ๆ ใน 4 หมวดหมู่ คือ

SDG1: No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (อันดับที่ 43)

SDG2: Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (อันดับที่ 86)

SDG10: Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (อันดับที่ 68 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย)

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (อันดับที่ 72 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย)

Dr.Eden Woon อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ได้กล่าวส่งท้ายว่า “การจัดอันดับ THE Impact Ranking นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของ AIT ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของภูมิภาค เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”
กำลังโหลดความคิดเห็น