xs
xsm
sm
md
lg

"โทลล์เวย์" ทุ่ม 12.9 ล้าน ลุยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานและด่าน 9 แห่ง ช่วยประหยัดไฟฟ้า 30%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:โทลล์เวย์เดินหน้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานใช้ในสำนักงาน และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง งบ 12.9 ล้านบาท ติดตั้งครบสิ้นปี 67 คาดได้กำลัง  กว่า 373 กิโลวัตต์ ประหยัดการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยได้ถึง 30% เทียบเท่าลดก๊าซเรือนกระจกได้ 225 TonCO2e/ต่อปี

นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายขององค์กรที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และได้มีการตั้งเป้าหมายที่ต่อเนื่อง คือ การมุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 นั้น โดยหนึ่งในแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวของดอนเมืองโทลล์เวย์ คือการลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง 9 แห่ง เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าบางส่วน

“ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาการผลิตติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และในไตรมาส 4 ปี 2565 มีแผนงานติดตั้งในระยะที่ 1 บนหลังคาอาคารสำนักงาน และหลังคาอาคารด่านเก็บเงินค่าผ่านทางดอนเมือง ซึ่งจะทำให้ภายในสิ้นปีนี้ดอนเมืองโทลล์เวย์จะมีโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ซึ่งจะมีกำลังการผลิตโดยรวม 183 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 50% ของแผนการติดตั้งทั้งหมดที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารสำนักงานทั้งหมดในธุรกิจ และมีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติมในปีถัดไป ทั้งนี้ ยังไม่รวมโครงการศึกษาการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทางที่อยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยีด้านการประหยัดไฟ เช่น หลอด LED ผนวกรวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลการศึกษาออกมาในเร็วๆ นี้” นายนพพลกล่าว

นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน สายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 
นายนพพลกล่าวว่า ดอนเมืองโทลล์เวย์มีแผนงานที่ชัดเจนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งในอดีตมีการใช้งานกับโทรศัพท์ฉุกเฉินทุกจุดของโทลล์เวย์ และได้ทดลองทดสอบติดตั้งแอร์แบบไฮบริดจ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สลับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2567 จะมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา มีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รวม 373 กิโลวัตต์ ซึ่งคิดเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้งานประมาณ 30% ของการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานและอาคารด่านทั้งหมดในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการใช้งานประมาณ 2.5 ล้านหน่วยต่อปี ไม่นับรวมค่าไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง ใช้งบประมาณการลงทุนในระยะแรกประมาณ 5.3 ล้านบาท ที่อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารด่านดอนเมือง หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในระยะถัดไปสำหรับอาคารที่เหลือ งบลงทุนประมาณ 7.6 ล้านบาท ดังนั้น การลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยลดโลกร้อนแล้ว คาดว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้าจากโครงการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ปัจจุบันค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งจะทำให้การลงทุนเพื่อประหยัดไฟฟ้าจากโครงการนี้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นไปอีก

“การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางเพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ ถือเป็นทางเลือกที่มีความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ดอนเมืองโทลล์เวย์ยังมีโครงการอื่นๆ เช่น การใช้รถ EV ในกิจการของบริษัทฯ การติดตั้งสถานีชาร์จรถ EV สำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการ การปลูกป่าผ่านกิจกรรม CSR เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอน เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050” นายนพพลกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น