xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” โชว์ชาวปัตตานี ดันราคายาง ปาล์ม ผลไม้ เปิดตลาดฮาลาล ช่วยค้าขายออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“จุรินทร์” พูดคุยกับชาวปัตตานีผ่านระบบ Zoom หลังติดภารกิจประชุมสภาฯ โชว์ผลงานเพียบดันราคายาง ปาล์ม ผลไม้ ช่วยเปิดตลาดสินค้าฮาลาล แก้ปุ๋ยขาดแคลน ผลักดันการค้าชายแดน ขึ้นทะเบียน GI และหนุนใช้ซอฟต์เพาเวอร์ในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมช่วยเปิดตลาดให้สินค้าในท้องถิ่นผ่านออฟไลน์ และออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน “พาณิชย์ Local Economy Coaching for the Successor” เชื่อมการค้าโลกมุสลิม Halal ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Zoom โดยมีวิสาหกิจชุมชนและประชาชนจากจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย ว่า เดิมตนตั้งใจไปร่วมงานด้วยตนเอง แต่เกิดเหตุกะทันหัน วันนี้วันศุกร์ ปกติไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ท่านประธานสภาฯ ได้นัดประชุมเป็นกรณีพิเศษ จึงขอพบพี่น้องจากสภาฯ ผ่านระบบออนไลน์ โอกาสหน้ามีโอกาสจะขอไปพบกับพี่น้องอีกครั้งด้วยตนเอง ซึ่งที่ปัตตานีตนมาบ่อย ทั้งมาช่วยแก้ปัญหาตลาดปลาและที่ยะลา ปัตตานีก็ไปบ่อย นราธิวาสก็ไปช่วยแก้ปัญหาการค้าชายแดน ขอถือโอกาสขอบคุณกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทั้ง 3 จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ประกอบการ กรรมการวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้

สำหรับนโยบายที่ตนมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตลอด 3 ปีเต็มที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญสำหรับพี่น้องปักษ์ใต้ เรื่องราคาพืชผลการเกษตรตัวหลัก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ ถือว่าราคาวันนี้ดีกว่าก่อนที่ตนเข้ามาทำหน้าที่เยอะ ยางพาราดีขึ้นมา แต่ช่วงนี้อาจจะหย่อนลงไปบ้างเพราะเราประสบปัญหาเรื่องการผลิตรถยนต์จากปัญหาระหว่างจีนกับไต้หวัน การผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ ตัวควบคุมขาดแคลน ทำให้ผลิตยางรถยนต์ได้น้อยลงและใช้ยางพาราลดลง แต่คาดว่าหลังจากนี้จะดีขึ้น และกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการเปิดตลาดยางในหลายประเทศ สามารถทำยอดส่งออกได้แต่ละปีเป็นแสนล้านบาท ปาล์มน้ำมันราคาดีขึ้นมามาก ตอนตนเข้ามาทำหน้าที่กิโลกรัมละ 2 บาทกว่า ตอนนี้ 5-8 บาท/กก. ที่หย่อนลงมาเพราะอินโดนีเซียที่ปลูกปาล์มเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเร่งรัดการส่งออก หลังจากห้ามส่งออกระยะหนึ่ง ผลผลิตจึงทะลักเข้าในตลาดโลกและลดภาษีส่งออก อีกสักช่วงตนมั่นใจว่าปาล์มยังมีอนาคต ผลไม้ ปีนี้ราคาผลไม้ในภาพรวมของประเทศราคาดีมาก ตลาดจีนยังสามารถส่งออกได้ดี ซึ่งเดิมการนำเข้าทางบกติดขัด ตนเร่งเข้าไปแก้ไขเตรียมการปรับทิศทางการขนส่งใช้ทางเรือมากขึ้น ทำให้การส่งออกผลไม้ไปจีนหมดปัญหาอุปสรรค ปีนี้ผลไม้อยู่ในภาวะที่ดีมากที่สุดปีหนึ่ง ลองกองบ้านเราอาจประสบปัญหา แต่ราคาในภาพรวมยังพอไปได้ ทุเรียนและมังคุดยังมีอนาคต

นอกจากนี้ ทราบว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้เตรียมพื้นที่ให้จังหวัดชายแดนใต้ปลูกทุเรียนประมาณ 200,000 ไร่ เพื่อสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจทำเงินสร้างรายได้ ให้พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ และปศุสัตว์ตนได้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบีย ซึ่งต้อนรับดีมากมีรัฐมนตรีถึง 5 คนคุยกับตนให้เกียรติกับประเทศไทยมาก ซึ่งได้เจรจาใน 2 เรื่อง 1. เราต้องการใช้ซาอุดีอาระเบียเป็นประตูสู่ตะวันออกกลางสินค้าฮาลาล จังหวัดชายแดนใต้เป็นแหล่งผลิตสินค้าฮาลาลที่มีศักยภาพมาตรฐานต่อไปในอนาคตได้ และจังหวัดชายแดนใต้ อาหารฮาลาลเป็นแหล่งสำคัญสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศและโลกต่อไปในอนาคต เนื้อวัว ไก่ แพะ แกะ จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตนไปเจรจาขอให้ซาอุดีอาระเบียเปิดตลาด เร่งตรวจสอบโรงงานผลิตรับรองให้ตราฮาลาล ส่งสินค้าไปซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางอื่นๆ ต่อไปได้

ส่วนเรื่องปุ๋ย ซึ่งราคาแพงมาก แพงทั่วโลกเพราะปุ๋ยในประเทศนำเข้า 100% โดยปุ๋ยผลิตจากก๊าซธรรมชาติและขนส่งโดยน้ำมัน บ้านเรากระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยดูแลกระทรวงเกษตรฯ เข้ามาช่วย ปรับราคาอยู่ในสถานะสอดคล้องต้นทุน เราเร่งรัดทั้งเรื่องราคาไม่ให้ค้ากำไรเกินควร แต่ยังแพงแต่ให้สอดคล้องกับต้นทุนนำเข้าจริง อนาคตถ้าสงครามรัสเซีย-ยูเครนเบาบางลง ราคาน้ำมันลดลง ก๊าซลดลง ราคาปุ๋ยก็จะปรับลดลงด้วย สิ่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา คือ แก้ปัญหาปุ๋ยขาด เดินทางเจรจาซื้อปุ๋ยมากขึ้นเข้าประเทศ ประสบความสำเร็จเจรจานำเข้าปุ๋ยเพิ่มได้อีก 100,000 ตัน จากที่นำเข้ามาแล้ว 340,000 กว่าตันเป็น 400,000 กว่าตันแล้ว จะเจรจาต่อไปกับรัสเซียด้วย ซึ่งยังติดเรื่องการขนส่งผ่านทะเลดำและเรื่องการโอนเงิน อย่างน้อยปีนี้ปุ๋ยไม่ขาดและจะค่อยๆ ปรับราคาลดลงได้บ้าง จะพยายามดูแลราคาพืชเกษตรให้ดีขึ้นเพื่อชดเชย แต่ถ้าราคาตกวันไหน อย่างน้อยนโยบายของรัฐบาลยังช่วยยังชีพต่อลมหายใจให้เกษตรกรได้ คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร

สำหรับนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดิมเจอโควิด-19 ปักษ์ใต้มีด่านปิดทั้งหมด 9 ด่าน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ได้ ราคาพืชเกษตรตกต่ำเจรจาจนสามารถเปิดด่านใต้จนครบ 9 ด่านทำให้การค้าชายแดนไหลเวียนออกนอกประเทศ ปีนี้ค้าชายแดนทำรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท และเรื่อง GI ตนมอบเป็นนโยบายกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ผลิตได้ในท้องถิ่นขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นสินค้าเฉพาะในท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์ ตนเร่งรัดให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดลงไปช่วยวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน อำนวยความสะดวกจดทะเบียนให้ได้มากขึ้น ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ซึ่งจดทะเบียนได้แล้วเกือบ 200 ตัวจากทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราให้แพงขึ้นเท่าถึงสองเท่าตัว

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับทุกกระทรวงช่วยดูแลส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้อยู่รอดได้ทางธุรกิจ มีศักยภาพ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ เรื่องการตลาดนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” เกิดขึ้นให้ 2 หน่วยงานทำงานด้วยกัน พัฒนาศักยภาพคุณภาพสินค้าทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใส่ซอฟต์เพาเวอร์ในผลิตภัณฑ์และบริการสร้างพลังอำนาจให้สังคมประเทศโดยใช้ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิตของประเทศ หรือของพื้นถิ่น ใช้อัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นที่ยอมรับงดงามและเป็นดีเอ็นเอของความเป็นเราใส่ในผลิตภัณฑ์ในบริการการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการทำรายได้ให้สูงขึ้น

ทางด้านการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ให้ขายออนไลน์เปิดแพลตฟอร์มเองได้ผ่าน Facebook TikTok ต่อไปได้ แพลตฟอร์มที่มีทั้ง Shopee Lazada หรือแพลตฟอร์มอื่น วันนี้เกิดตัวแบบ Successor ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด จนสามารถพัฒนาสินค้าการตลาดเป็นที่ยอมรับ นำธุรกิจของตนสู่ความสำเร็จ เชิญท่านทั้งหลายมาพบ 6 Successor ผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วถ่ายทอดสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยตอบคำถามที่ติดขัดทั้ง นายวิชาญ ช่วยชูใจ นางวิไล จิตรเวช น.ส.วิภาพรรณ อัจฉริยวงษ์วาน นายธิติ พันธเสน นายอัศวิน ไขรัศมี นางเบกำยาน ปาทาน ซึ่งล้วนประสบความสำเร็จทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด มีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับทั้งตนเองและครอบครัววิสาหกิจชุมชน จะเป็นประโยชน์จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจหรือต่อยอดให้กับธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนของท่านต่อไปได้อย่างแน่นอนในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น