xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าภายในจับมือตลาดล้านเมืองเข้าซื้อลองกอง ช่วยดันราคาให้เกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในผนึกกำลังตลาดล้านเมืองเข้ารับซื้อลองกองจากเกษตรกร ปริมาณ 300 ตัน เพื่อช่วยกระจายผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูกาล ส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเบอร์ 1 กิโลกรัมละ 30-40 บาท เกรดคละ 25-30 บาท

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย โดยตลาดล้านเมือง จังหวัดเชียงราย เร่งขับเคลื่อนการรับซื้อลองกองตามที่ผู้ประกอบการได้ลงนามข้อตกลงรับซื้อ กระจายผลผลิตลองกองจากตำบลนานกกก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปริมาณ 300 ตัน เพื่อเร่งกระจายผลผลิตลองกองตั้งแต่ต้นฤดูกาล

ทั้งนี้ ผลจากการช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต ส่งผลให้ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาเบอร์ 1 ปีนี้อยู่ที่ 30-40 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สูงกว่าปีที่แล้วที่ 13-18 บาทต่อ กก. เกรดคละ 25-30 บาทต่อ กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9-14 บาทต่อ กก.

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รักษาการผู้จัดการทั่วไปตลาดล้านเมือง กล่าวว่า ตลาดกลางสินค้าเกษตรได้เข้าร่วมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในในการซื้อขายลองกอง และได้เร่งรับซื้อลองกองในปริมาณ 300 ตัน และจะมีการรับซื้ออย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล ซึ่งผลผลิตลองกองในฤดูการผลิตนี้มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก มั่นใจว่าราคาในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี

ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคเหนือ (อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และเชียงราย) และเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2565 นายจุรินทร์ได้เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (MOU) ในการซื้อขาย “ลองกอง” ปริมาณรวม 7,500 ตัน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรจาก จ.อุตรดิตถ์ 13 กลุ่ม จ.สุโขทัย 2 กลุ่ม และผู้รับซื้อ 9 ราย ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก 5 ราย ผู้ประกอบการ 4 ราย เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกร
กำลังโหลดความคิดเห็น