xs
xsm
sm
md
lg

ถนนสายบ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า ลาดยางแล้ว 71% คาดต้นปี 66 แล้วเสร็จ 16 กม. ประชาชนสัญจรสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ช่วงที่ 1
ลาดยางถนนสายบ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง กว่า 16 กม.คืบหน้า 71% คาดเสร็จต้นปี 66 ส่วนอีก 19.8 กม.เข้าพื้นที่แล้วคาดเสร็จกลางปี 67 วิ่งสะดวกกว่า 36 กม. หนุนท่องเที่ยวเชียงรายและเชียงใหม่ ประชาชนสัญจรปลอดภัยในทุกฤดู

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118-บ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทางกว่า 36 กิโลเมตร งบประมาณรวมประมาณ 193 ล้านบาท ทางเข้าโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมจากแยก ทล.118 (เชียงใหม่-เชียงราย) กม.ที่ 76+100 ด้านซ้าย โดยผ่านอ่างเก็บน้ำดอยงู บ้านทุ่งยาว บ้านห้วยทราย บ้านปางมะกาด บ้านป่าเมี่ยงม่อนวัด บ้านห้วยคุณพระ และบ้านขุนลาว แล้วจึงเชื่อมกับ ทล.118 (เชียงใหม่-เชียงราย) อีกครั้ง กม.ที่ 54+100

ช่วงที่ 1
แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118-บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 1) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 19.800 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงกลางปี 2567

โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ระบบระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 84.090 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118-บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 16.875 กิโลเมตร ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 71 % ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นผิวจราจรคอนกรีต รางระบายน้ำ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2566 

โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง และติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 108.7 ล้านบาท

ช่วงที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.118-บ้านทุ่งยาว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทางเข้าโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นความภาคภูมิใจของ ทช.ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกระดับมาตรฐานทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้ออกสู่ท้องตลาดได้ทันเวลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ช่วงที่1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 2
กำลังโหลดความคิดเห็น