xs
xsm
sm
md
lg

คลังเผยยอดใช้จ่ายคนละครึ่ง เฟส 5 กว่า 2 หมื่นล้านบาท เล็งนำสิทธิคงเหลือมาเปิดลงทะเบียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ทั้งสิ้น 23.40 ล้านคน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วัน) มีประมาณ 3.07 ล้านราย ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง มีนโยบายให้กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิคงเหลือดังกล่าวให้ทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วัที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.32 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902.04 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 860,550 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯ จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 20,189.17 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 139.49 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7,833.88 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,475.17 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,019.05 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,658.95 ล้านบาท ร้านบริการ 322.27 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 19.34 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.46 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.02 หมื่นราย

สำหรับการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟูดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 654.97 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 337.20 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 317.77 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟูดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มจำนวน 7.89 หมื่นราย
กำลังโหลดความคิดเห็น