xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ชวนชอปสินค้าเกษตร-สินค้าชุมชน ที่ Farm Outlet 69 แห่ง ใน 40 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าภายในเชิญชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ในศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่มีอยู่ 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนให้มีรายได้ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ขอเชิญชวนประชาชนให้การสนับสนุนเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยซื้อสินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่มีอยู่จำนวน 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่งใน 10 จังหวัด ภาคกลาง 29 แห่งใน 15 จังหวัด และภาคใต้ 13 แห่ง ใน 8 จังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ขยายตัว

สำหรับ Farm Outlet เป็นเหมือนร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชุมชนที่กรมฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง และเปิดโอกาสให้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชน เช่น พืชผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป หรือสินค้าที่เชื่อมโยงมาจาก Farm Outlet ของจังหวัดอื่นๆ มาจำหน่าย โดยมีทั้งสินค้าคุณภาพทั่วไป หรือสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) และการซื้อสินค้าจากเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน เพื่อนำมาจำหน่าย จะเป็นการซื้อขาดและการฝากขาย

ทั้งนี้ Farm Outlet แต่ละแห่งยังมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สภาพแวดล้อม และบริบทของชุมชน เช่น Farm Outlet ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น กระบี่ ระนอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ตรัง สงขลา พังงา แม่ฮ่องสอน สระบุรี จะเป็นลักษณะร้านขายของฝาก และ Farm Outlet ที่ตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน จะเป็นลักษณะขายสินค้าขั้นปฐม เพื่อซื้อนำไปประกอบอาหาร เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ สมุทรสาคร ชุมพร และ Farm Outlet ที่มีการพัฒนา โดยมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและมีศักยภาพพัฒนาถึงขั้นส่งออกไปต่างประเทศได้

“ปัจจุบันมี Farm Outlet อยู่ 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ กรมฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ หากต้องการช่วยอุดหนุนเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ขอให้มองหา Farm Outlet โดยมีสินค้าของเกษตรกร สินค้าชุมชน หรือสินค้าจาก Farm Outlet ใกล้เคียงหรือที่อื่นมาจำหน่าย เพื่อซื้อเป็นของกิน ของฝาก และที่สำคัญ ยังช่วยอุดหนุนเกษตรกร อุดหนุนผู้ผลิตสินค้าชุมชนด้วย เป็นการกระจายรายได้ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” นายวัฒนศักย์กล่าว

รายชื่อ Farm Outlet ภาคเหนือ 10 แห่ง 7 จังหวัด ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ ดอยแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขายผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูป 2. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ม.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขายผักปลอดสารพิษ ลูกพลับ เสาวรส 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลา 120/1 ม.3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ขายปลาแดดเดียว กุนเชียงปลา น้ำปลา และผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป 4. ร้าน T-Space 31/42 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. เขาค้ออะเมโซน 75 ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขายผักเมืองหนาว สินค้าเกษตรแปรรูป 6. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลดงขุย 3 ม.3 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 7. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อ.สบปราบ จ.ลำปาง ขายไก่ดำ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูป 8. O2U Organic Fresh Mart ถ.สิงหนาคบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 9. ศูนย์โอทอปชอป 44 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 10. อาคารศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ถ.มหาวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภาคกลาง 29 แห่ง 15 จังหวัด ได้แก่ 1. ร้านค้าของ อบจ.ชัยนาท ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท ขายผลไม้แปรรูป ไข่เค็มพอกดินภูเขา น้ำผึ้ง 2. ร้านโคตรของฝาก 103/15 ม.7 ต.คลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี ขายน้ำปลา กะปิ พริกไทย ข้าวเกรียบปู กุ้ง ปลา หอยนางรม 4. กลุ่มแปรรูปสละลอยแก้ว จ.จันทบุรี ขายสละลอยแก้ว ทุเรียน สละสด ผลไม้ภาคตะวันออก 5. บริเวณวัดภุมิรินทร์ฎีกาทอง หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขายผลไม้สดและแปรรูป ผักพื้นบ้าน เครื่องจักสานจากกะลามะพร้าว 6. บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ขายเห็ดโคน น้ำผึ้งป่า ผลไม้ตามฤดูกาล ผลไม้แปรรูป 7. วิสาหกิจชุมชนร้านค้าท่าเสา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ขายผัก ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค 8. บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ขายข้าวหอมกาญจน์ เครื่องจักสาน 9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งเสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ขายข้าวสาร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ

10. พุแคคอมเพล็กซ์ 15/4 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ขายคุกกี้ธัญพืช ผักสลัด น้ำสลัด ยำหัวปลี ลูกชิ้นเห็ด ผักสดทั่วไป 11. บริเวณวัดต้นตาล ตลาดต้นน้ำโบราณบ้านต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ขายหมี่ญวณโบราณ ผักพื้นบ้าน ผ้าทอ เครื่องจักสาน 12. ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษถิ่นละโว้ธานี 134 ม.2 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ขายไข่เป็ด ผัก ผลไม้อินทรีย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ 13. วิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน 452/2 ม.6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายผัก ผลไม้อินทรีย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ สมุนไพร 14. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ฯ เพื่อการส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ขายผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าชุมชน 15. ร้านแม่เอย 68/3 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ขนมเปี๊ยะ ขนมไทย ข้าวธัญพืช 16. ศูนย์ KCF อ.บางเลน จ.นครปฐม ขาย ไข่ไก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 17. ศูนย์ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ขายผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล 18. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ 19. บมจ.ทรอปิคานาออยส์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขายผัก ผลไม้อินทรีย์ เครื่องสำอางที่ทำจากมะพร้าว 20. ตลาดน้ำลำพญา จ.นครปฐม ขายตะกร้าผักตบชวา เมี่ยงคำ 21. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยพลู จ.นครปฐม ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์

22. ร้านเรือนธรรมชาติ 47 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สมุนไพรต่างๆ 23. ร้าน Check in Trat ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 24. ตลาดนัดกาสรฯ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 25. ร้าน OTOP บ้านพ่อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 26. ร้านล้านปันสุข ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สมุนไพรต่างๆ 27. Happy Farm 219 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 28. ร้านจินจู 2/131-132 ม.1 บริเวณตลาดทะเลไท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขายสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 29. ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ @ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง 10 จังหวัด ได้แก่ 1. สวนลุงไกร ม.2 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขายผักสลัดไร้สาร องุ่นไร้เมล็ด แหนมเห็ด 2. ร้านแดรี่โฮม 100/1 ม.11 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขายนมสดพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต ไอศกรีมอินทรีย์ 3. ไร่บุญฉลวย 214 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ 4. ร้านบ้านขนมคุณภัทรา 171/45 ม.6 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขายสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. ตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร ขายผักสดพื้นฐาน ผลไม้ตามฤดูกาล 6. จุดบริการจัดท่องเที่ยว สวนสาธารณะศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ขายผักปลอดสารพิษ สิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว และผ้าทอพื้นเมือง 7. จุดจำหน่ายตลาดบางลำพู จ.ขอนแก่น ขายผักปลอดสารพิษ 8. ร้าน Q Shop ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูปอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 9. สวนจารุวรรณ 167 ม.8 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารแปรรูปอินทรีย์ 10. วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา 179 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ขายผ้าฝ้ายยอมสีธรรมชาติ ข้าวสาร ข้าวกล้อง ชาสมุนไพร กล้วยตาก 11. ร้านชุมชนสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ 159 ม.10 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 12. ศรีสะเกษกรีนช้อป 90 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 13. ร้านฟาร์มฮัก ป.อุบล 168 ม.5 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 14. ร้านบ้านพอเพียง 571/1 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 15. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ม.เกษตร อ.เมือง จ.สกลนคร ขายข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 16. ร้าน Sohgood ตลาดโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี ขายผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 17. ร้านจริงใจ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาอุดรธานี ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์

ภาคใต้ 13 แห่ง 8 จังหวัด ได้แก่ 1. ร้านจี้ออ 149 ม.3 ต.ไสยไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ขายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ อาหารทะเลแปรรูป สินค้าชุมชน 2. ร้านศรีกระบี่ 278 ม.4 ต.ไสยไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ อาหารทะเลแปรรูป จักสาน 3. บ้านไร่ตะวันหวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่ ขายอาหารทะเลแปรรูป สินค้าชุมชน 4. สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 138-138/1 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ขายไข่เค็มไชยา หอยนางรม กาละแม น้ำพริกชนิดต่างๆ 5. ร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ 19/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ขายเครื่องจักสาน กาละแม ไข่เค็มไชยา น้ำพริกชนิดต่างๆ 6. ร้านวัชรี 55/5 ม.1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กะปิ กุ้งแห้ง น้ำกาหยู อาหารทะเลแปรรูป 7. ร้าน ก.ไก่ 311 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขาวิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กะปิ กุ้งแห้ง น้ำกาหยู อาหารทะเลแปรรูป 8. ร้านเค้กกนิษฐา 133 ม.7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ขายสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 9. ตลาดใต้เคี่ยม 4019 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ขายผัก ผลไม้พื้นบ้าน 10. ร้านภูรีออร์แกนิกมาร์เก็ต 6/1 ม.6 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา ขายผัก ผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป กาแฟสด 11. ร้านทางไท 79/7 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 12. กลุ่ม Satun Green Menu อ.เมือง จ.สตูล ขายผัก ผลไม้อินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป 13. ร้านเจ๊น้อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ขายผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน
กำลังโหลดความคิดเห็น