xs
xsm
sm
md
lg

ส.อ.ท.เผยขาดแคลนแรงงานต่างด้าวพุ่ง 4.5 แสนคน หวั่นฉุดรั้งการเติบโต ศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ส.อ.ท.เผยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 ต.ค.ไม่กระทบผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ห่วงเอสเอ็มอี แนะรัฐดูแล แต่ภาพรวมภาคการผลิตยังขาดแคลนแรงงานต่างด้าวสูงถึง 4.5 แสนคน หวั่นปล่อยไว้อาจฉุดรั้งการเติบโตทาง ศก.ได้ เล็งถกกระทรวงแรงงานแก้ไขหลังการนำเข้าตาม MOU ไม่คืบ

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายแรงงาน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย 8-22 บาทต่อวัน มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2565 นั้นถือว่าเป็นอัตราที่สะท้อนจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราค่าแรงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดใหญ่แต่มีความเป็นห่วงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่อาจไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวได้มากท่ามกลางต้นทุนต่างๆ ได้ปรับสูงขึ้นอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตอีกส่วนยังเกิดปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยรวมอีกประมาณ 4.5 แสนคนแต่การนำเข้ายังขาดความไม่สะดวกเกรงว่าปัจจัยนี้จะฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

“ก่อนโควิดเรามีแรงงานต่างด้าว 2.9 ล้านคน หลังโควิด-19 เหลือแค่ 2.3 ล้านคนเนื่องจากการเกิดโควิดใหม่ๆ ที่แพร่ระบาดแรงงานเหล่านี้กลับไปแล้วกลับมาไม่ได้จากมาตรการควบคุมโควิด ประกอบกับสถานประกอบกิจการบางแห่งปิดตัวแรงงานจึงกลับภูมิลำเนาไปแล้วไม่กลับมา ต่อมามีการลักลอบเข้าประเทศเพิ่มรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจึงมีการแก้ไขผ่านมติ ครม. 5 ก.ค. โดยนิรโทษกรรมแรงงานต่างด้าวและล่าสุดมีการอนุมัติไปแล้วราว 6.4 แสนคน จึงมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเกือบ 3 ล้านคน” นายสุชาติกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการนิรโทษกรรมแรงงานต่างด้าวแต่แรงงานเหล่านี้ก็เป็นแรงงานที่อยู่ในไทยอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการทำให้ถูกต้องไม่ได้ช่วยในเรื่องของความต้องการที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลที่นำเข้าแรงงานภายใต้ MOU ขณะนี้มีคำร้องไปขอถึงล่าสุดราว 3.2 แสนกว่าคนซึ่งสอดคล้องกับแรงงานต่างด้าวที่ส.อ.ท.สำรวจที่ยังขาดแคลน 4.5 แสนคนแต่ปัญหาการนำเข้าภายใต้ MOU ติดขัดไม่ราบรื่นเพราะประเทศต้นทางยังไม่มีความพร้อม โดยคำร้องขอนำเข้าไปมีความชัดเจนที่จะมีการนำเข้ามาเพียง 1.08 แสนคนเท่านั้น

“รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการกรอกพาสปอร์ตได้ ไม่มีวีซ่าจะอยู่ในไทยแม้จะได้รับการให้อยู่ได้ชั่วคราวถึงปี 66 ได้ ทำให้นายจ้างไม่สามารถเปิดบัญชีเพื่อจ่ายค่าจ้าง ทำให้ต้องจ่ายเป็นเงินสดแทนซึ่งเป็นความยากลำบาก และยังมีปัญหาอื่นๆ เรื่องความสามารถการรับแรงงานต่างด้าวแต่ละวัน 1,000 คนหากให้ครบกว่า 3 แสนคนตามที่ยื่นคำร้องน่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือน วันที่ 14 ก.ย.นี้กระทรวงแรงงานจะแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จึงจะใช้โอกาสนี้หารือถึงแนวทางในการเพิ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามา” นายสุชาติกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น