xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จ พ.ย.นี้! ขยาย 4 เลนทางหลวง 1021 "พะเยา-เชียงราย" 37 กม. เชื่อม R3A “ไทย-ลาว-จีน” วิ่งสะดวก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงเร่งขยาย 4 เลน ทางหลวง 1021 ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย กว่า 37 กม. งบ 2.04 พันล้านบาท คืบหน้ากว่า 80% แล้วเสร็จ พ.ย. 2565 ช่วยรองรับการคมนาคมเชื่อมขนส่งเส้นทางเศรษฐกิจ R3A “ไทย-ลาว-จีน”

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทล.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้-อ.เทิง โดยขยายจากขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นทางหลวงที่มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)

ซึ่งสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ)-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ-อ.เทิง โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย ระหว่าง กม.59+200 - กม.100+019 ระยะทางรวม 37.019 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน คือ

- ตอน 1 ก่อสร้างเป็นช่วงๆ ช่วง กม.59+200 - กม.60+700, กม.62+500 - กม.70+200 และ กม.72+200 - กม.75+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร

- ตอน 2 ระหว่าง กม.75+000 - กม.86+000 ระยะทาง 11 กิโลเมตร

- ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 - กม.100+019 ระยะทาง 14.019 กิโลเมตร

เป็นการก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 ด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 28 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทาง 24 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,046 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี 2565

ทางหลวงสาย อ.เชียงคำ-อ.เทิง เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ)-อ.เทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณ อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทางรวมประมาณ 100.157 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นอีกเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A ทางหลวงนานาชาติ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตร ภาคขนส่งสินค้าและภาคท่องเที่ยวและการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเปิดเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น