xs
xsm
sm
md
lg

“อธิบดีกรมทางหลวง” สั่งหยุดงานก่อสร้างบน ถ.พระราม 2 เร่งตรวจสอบขั้นตอนทำงานใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“อธิบดีกรมทางหลวง” มีหนังสือสั่งหยุดงานก่อสร้างบน ถ.พระราม 2 ช่วง 8-12 ส.ค.นี้ เป็นเวลา 5 วัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมขอความร่ววมือ กทพ.เบรกสร้างทางด่วนพระราม 3 สัญญา 1, 2 ด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงหน่วยงานภายในกรมทางหลวง เรื่อง ให้หยุดการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน โดยระบุว่า เนื่องจากมีอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดในพื้นที่เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ซึ่งมีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการอยู่ในเส้นทางดังกล่าว

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) หยุดการก่อสร้างเพื่อเร่งรัดทำการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อขอขยายเวลาในการตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป

@ขอความร่วมมือ กทพ.ตรวจสอบก่อสร้างทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง

นอกจากนี้ อธิบดีกรมทางหลวงยังทำหนังสือถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอความร่วมมือในการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนพระราม 2 ด้วย ซึ่งปัจจุบัน กทพ.มีการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยระบุว่าสาเหตุเนื่องจากมีอุบัติเหตุหลายครั้งบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมลงสู่ภาคใต้ 

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจึงขอความร่วมมือให้การทางพิเศษแห่งประเทศ กำชับ กวดขันผู้รับจ้างที่มีโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการในความรับผิดชอบของการทางพิเศษฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างสำหรับโครงการบนเส้นทางดังกล่าวด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ผู้บริหารหน่วยงานที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง พร้อมทั้งให้รายงานผลการ ตรวจสอบต่อกระทรวงทุกเดือน ทั้งนี้ หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และ ประชาชนอีก

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า จากกรณีมีอุบัติเหตุบนถนนพระราม 2 ซึ่งกรมทางหลวงได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและเพื่อความมั่นใจ จึงให้มีการตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยอีกครั้ง

@กทพ.พร้อมร่วมสแกนความปลอดภัย ยืนยันมาตรการก่อสร้างทางด่วนพระราม 3
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ.กล่าวว่า กทพ.พร้อมให้ความร่วมมือในการก่อสร้างโครงการทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตรนั้น กทพ.ได้ประชุมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อยืนยันมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า

โดยทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง มีสัญญา 1 และสัญญา 2 ก่อสร้างบนพื้นที่ถนนพระราม 2 ซึ่งได้ประสานผู้รับจ้างให้หยุดกิจกรรมตามที่กรมทางหลวงขอความร่วมมือ ในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนก่อสร้าง ซึ่ง กทพ.ยังมีบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้จบขั้นตอน อาทิ การเทคอนกรีต 

ทั้งนี้ กทพ.มีแผนการก่อสร้างที่เข้มงวด 1. ก่อนก่อสร้าง ต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ตามคู่มือปฏิบัติงาน 2.  ขณะปฎิบัติงาน ต้องทำตามคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน หากมีปัญหาต้องหยุดและรายงานเพื่อร่วมกันพิจารณาตามขั้นตอน ห้ามปฏิบัตินอกคู่มือเด็ดขาด 3. ก่อนจบการทำงานในแต่ละครั้ง จะต้องเก็บเครื่องมือ เศษวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย

โดยงานส่วนใหญ่ของ กทพ.จะใช้พื้นที่เกาะกลางถนนพระราม 2 ซึ่งมีพื้นที่จำกัด กว้างประมาณ 9-10 เมตร เพื่อไม่ปิดถนนกระทบต่อการจราจร โดยถนนพระราม 2 ช่องทางหลักยังคงมี 4 ช่องจราจร ในขณะที่การปฏิบัติของเครื่องจักรควรมีพื้นที่ประมาณ 12-13 เมตร จึงเพิ่มมาตรการในการทำงานเพื่อควบคุมความปลอดภัย

ซึ่งสถิติที่ผ่านมายังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็น “0 Accident” และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน

ปัจจุบันทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง มีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ 33.46 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดร้อยละ 5.14


กำลังโหลดความคิดเห็น