xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.ลั่น ส.ค.นี้ไม่มีเวียนดับไฟแน่!!! พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มั่นคงทุกสถานการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กฟผ.พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประเทศไทยให้มั่นคงจากสถานการณ์ด้านเชื้อเพลิงจากแหล่งซอติก้า การนําเข้า LNG และน้ำมันดีเซล คาดสถานการณ์ด้านเชื้อเพลิงมีแนวโน้มคลี่คลายภายใน 2 สัปดาห์ ลั่นไม่มีเวียนดับไฟฟ้าแน่นอน

ดร.จิราพร ศิริคํา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ กฟผ. โดยเร่งด่วน สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสถานการณ์และดําเนินการนำแหล่งก๊าซฯ ซอติก้ากลับมาจ่ายก๊าซฯ ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมปรับแผนจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและคํานึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอันดับแรก กฟผ.จึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ของเดือนสิงหาคมนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยไม่มีเวียนดับไฟฟ้า หรือ Partial Blackout อีกทั้ง ปตท.ยืนยันว่าในเดือนสิงหาคมมีปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สํารองเพียงพอรองรับการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า กฟผ. และ IPP อีกทั้งมีแผนนําเข้า LNG เพิ่มในเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ กฟผ.พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยปรับแผนบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและดูแลระบบส่งไฟฟ้าให้พร้อมส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มความสามารถถึงมือผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กฟผ.ขอยืนยันว่าได้เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐในทุกมาตรการ และพร้อมร่วมบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการนำเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงเพื่อการผลิตไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง และช่วยให้ประเทศก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี รวมถึงจะสามารถลดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนได้ในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น