xs
xsm
sm
md
lg

ปรับปรุงเสร็จแล้ว! แก้คันทางทรุดตัว ถนนสาย อท.4005 อ.วิเศษชัยชาญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทช.แก้ไขถนนสาย อท.4005 อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง คันทางทรุดตัว เสร็จสมบูรณ์ สัญจรสะดวก และปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ได้ดำเนินโครงการงานแก้ไขคันทางทรุดตัวถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3501-บ้านโคกช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 20.090 ล้านบาท

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 บริเวณ กม.ที่ 13+040-13+630 และช่วงที่ 2 บริเวณ กม.ที่ 14+315-14+660 รวมระยะทางดำเนินการ 0.935 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมงานโครงสร้างกำแพงกันดินเพื่อแก้ไขคันทางทรุดตัว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขคันทางทรุดตัว พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทบริเวณพื้นที่ดินอ่อนให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กำลังโหลดความคิดเห็น