xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กโก กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ ร.ร.วัดราชบพิธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่โรงเรียนวัดราชบพิธ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนกลับเข้าห้องเรียนแบบ On-site ได้อย่างปลอดภัยและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยนางสาวศิริรัชต วงศ์ปิยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและคัดแยกขยะให้แก่ นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยางทำความสะอาด ถังขยะแยกประเภท และถุงขยะอันตราย รวมทั้งส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 85 แห่งทั่วประเทศ และล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 55 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น