xs
xsm
sm
md
lg

Carbon Markets Club ครบรอบ 1 ปี กระตุ้นยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิต 95% ของตลาดในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กลุ่มบางจากฯ เผย Carbon Markets Club (CMC) แพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยทั้งระบบ TVER และ REC ก่อตั้งครบรอบ 1 ปี มีส่วนช่วยกระตุ้นยอดซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิต 95% ของตลาดในประเทศ โดยยอดขายผ่าน CMC ภายในครึ่งแรกปีนี้ใกล้เคียงกับยอดขายในตลาดตลอดปี 2564 สะท้อนกระแสตื่นตัวลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกลไกคาร์บอนเครดิต

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบางจากได้ร่วมกับพันธมิตรรวม 11 องค์กรในการก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) เพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2564 พบว่าแนวโน้มความสนใจการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างน่าจับตา มีรายงานยอดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER และยอดขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate - REC) ผ่าน CMC ณ เดือนกรกฎาคม 2565 คือ TVER 218,167 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ REC 127,934 MWh หรือคิดเป็นปริมาณเทียบเท่ารวมประมาณ 277,017 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็นประมาณการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี กว่า 32 ล้านต้น ใกล้เคียงกับตัวเลขซื้อขาย TVER ที่มีการรายงานตลอดทั้งปีในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความสนใจการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่สูงขึ้น เป็นผลดีต่อตลาดในประเทศไทย และมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์อยู่หลายเท่าตัว

สำหรับในครี่งปีแรกของปี 2565 นี้ยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVER คิดเป็นร้อยละ 95 ของยอดที่มีการชดเชยและรายงานโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในขณะที่ยอดขาย REC ซึ่งมีการรายงานตัวเลขเป็นรายปีนั้น เมื่อปี 2564 มีอัตราการซื้อขาย REC ผ่าน CMC คิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดซื้อขายทั้งหมด


CMC เป็นการรวมตัวของผู้ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตและทำธุรกิจตามแนวทางคาร์บอนต่ำในลักษณะชมรม ต้อนรับสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคล ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกรายปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 อย่าง คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอน และทำหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ปัจจุบัน CMC มีจำนวนสมาชิก 40 ราย (ประเภทนิติบุคคล 28 ราย และประเภทบุคคล 12 ราย) และมีแผนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เช่น Online Webinar เป็นประจำทุกเดือน ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา และมีการใช้สื่อเช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์กลุ่มสำหรับสมาชิกเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง


นายชัยวัฒน์กล่าวว่า การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการของไทยในตลาดคาร์บอนภายในประเทศนั้น ปัจจุบันยังมีปริมาณไม่มากนัก เพราะตลาดคาร์บอนของไทยเป็นตลาดภาคสมัครใจ มีขนาดเล็ก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยตามข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 8.5 ต่อปี รวมถึงอัตราการตระหนักรู้ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็ยังมีค่อนข้างน้อย เป็นเหตุผลที่ CMC ให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้องค์กรและประชาชนทั่วไปมาสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“CMC เป็น platform ที่รองรับทุกๆ certification ไม่ว่าจะเป็น TVER หรือ REC รวมถึงรูปแบบอื่นๆ ที่อาจจะมีขึ้น มาเสนอขายใน Marketplace ในเว็บไซต์ www.carbonmarketsclub.com เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเลือกซื้อ เป็นการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตโดย อบก. และแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิตของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเพื่อโลกเพื่อไปสู่เป้าหมาย Net Zero”

CMC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดย 11 หน่วยงานสมาชิกตั้งต้น ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยกันสนับสนุน เผยแพร่ ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน เครดิต ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตในระบบ T-VER โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือรูปแบบอื่นๆ ในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น