xs
xsm
sm
md
lg

“แกร็บ” ผุดโครงการ “GrabCampus” ให้เยาวชนโชว์กึ๋นไอเดียธุรกิจ-ดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ GrabCampus (แกร็บแคมปัส) สร้างเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพและแสดงความสามารถในเชิงธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในเทคคอมปานีอย่างแกร็บ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark ที่ชวนเหล่านักศึกษามาประชันไอเดียในการวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบิ๊กดาต้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern เพื่อปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ พร้อมปลูกฝังแนวคิด ‘ธุรกิจคู่สังคม’ และกิจกรรม Roadshow ที่ผู้บริหารและทีมงานของ แกร็บ ประเทศไทย จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในธุรกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต-นักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ การสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็น นับเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ GrabForGood หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคม ที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้คนในวงจรธุรกิจเป็นหลัก เช่น โครงการ GrabAcademy ที่มุ่งให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้พาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ร้านอาหาร หรือโครงการ Grab The Future ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้กแก่บุตรหลานของพาร์ตเนอร์


“เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และส่งต่อแนวคิดไปสู่วงกว้างมากขึ้น ในปี 2565 นี้เราจึงได้ริเริ่มอีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ชื่อว่า GrabCampus โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่และถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยโครงการนี้ไม่เพียงจะเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถ แต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการทำงานจริงกับมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้แอ่สังคมในวงกว้างด้วย”

โครงการ GrabCampus ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark ครั้งแรก ของแกร็บกับการเปิดเวทีให้นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้โจทย์ “Driving Business Growth with Data in the Post-pandemic Era” โดยมุ่งส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจ ผสานเข้ากับไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตทางธุรกิจในยุคหลังโควิด โดยใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมถึงโอกาสในการเป็นนักศึกษาฝึกงานของ แกร็บ ประเทศไทย โดยเปิดกว้างสำหรับนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี สามารถสมัครได้แล้วระหว่างวันที่ 1-21 สิงหาคม 2565


2. โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern ที่เปิดให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี) มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสโลกแห่งการทำงานจริงในแบบฉบับแกร็บ ไม่เฉพาะในด้านธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการเปิดมุมมองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด ‘ธุรกิจคู่สังคม’ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น GrabIntern จำนวน 20 คนในแต่ละปีจะได้พัฒนาทักษะและความสามารถในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและทีมงานจากหลากหลายสายงาน เช่น ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งธุรกิจการเดินทาง ดีลิเวอรี และการเงิน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อมรับค่าตอบแทนในการฝึกงาน

3. กิจกรรม Grab Roadshow โดยผู้บริหารของ แกร็บ ประเทศไทย จะเดินสายบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำงานในเทคคอมปานีให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

“นอกเหนือจากเนื้องานที่ท้าทาย ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials มองหาในการทำงานยุคปัจจุบัน คือโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณค่าให้แก่สังคม โดยเราหวังว่า GrabCampus จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่สังคม หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแนวคิดในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” นายวรฉัตรกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น