xs
xsm
sm
md
lg

ยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 6 เดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 12.4% กลุ่มเบนซินวูบเหตุราคาแพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 65) เฉลี่ยแตะที่ 152.14 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการปรับขึ้นทั้งดีเซล น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ LPG NGV หลังกิจกรรมทาง ศก.เริ่มฟื้นตัว สวนทางกลุ่มเบนซินที่ลดลงเล็กน้อย 0.1%

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 65) ว่า การใช้อยู่ที่ 152.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.4% โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากดีเซล น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1 น้ำมันเตา LPG NGV ส่วนกลุ่มเบนซินและน้ำมันก๊าดลดลงเล็กน้อยเนื่องจากผลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศ

สำหรับรายละเอียดการใช้ดีเซล 6 เดือนแรกอยู่ที่ 75.10 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.8% การใช้ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 30-35 บาท/ลิตร จนถึงเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำที่ 5-6% ทั้ง 3 เกรด และด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วชนิดอื่น โดย บี 7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.80 ล้านลิตร/วันเพิ่มขึ้น 72.6%

ขณะที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) 6 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 7.44 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 62.4% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 29.70 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.1% เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง โดยการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี 20 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.98 ล้านลิตร/วัน 5.67 ล้านลิตร/วัน และ 0.56 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ เป็นต้น
การใช้ LPG 6 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 17.95 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.6% เนื่องจากการใช้ในทุกภาคเพิ่มขึ้นทั้งภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 18.9% ภาคปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 10.7% ภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม 10% และภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 3.2%

การใช้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 961,425 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 9.2% โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 104,775 ล้านบาท/เดือน หรือเพิ่มขึ้น 98.7%
กำลังโหลดความคิดเห็น