xs
xsm
sm
md
lg

“สุพัฒนพงษ์” สั่งรับมือท่อก๊าซฯ ซอติก้ารั่ว ยันมีแผนรองรับ มั่นใจ 2 สัปดาห์ซ่อมเสร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุพัฒนพงษ์” มอบหมายทุกส่วนติดตามประเมินสถานการณ์รับมือท่อก๊าซฯ แหล่งซอติก้าเมียนมารั่ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดซ่อมเสร็จได้ใน 2 สัปดาห์ ยืนยัน ก.พลังงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากกรณีการหยุดการส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ 1 ใน 3 แหล่งสำคัญที่นำเข้าจากเมียนมา จากปัญหารอยรั่วของท่อส่งก๊าซบนบกนั้น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวถูกส่งเป็นเชื้อเพลิงและใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งขณะนี้ทาง บริษัท ปตท.สผ.ได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้การได้เร็วที่สุด คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 2 สัปดาห์ และกระทรวงพลังงานได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้สั่งการให้ดำเนินการตามแผนรองรับสถานการณ์ที่ได้มีการซักซ้อมแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในเบื้องต้นได้บริหารจัดการเพื่อใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ทั้งในส่วนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ และน้ำมันเชื้อเพลิง

“หลังจากที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดหาเชื้อเพลิงทดแทน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอ รวมทั้งติดตามและรายงานการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด มั่นใจว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ หากมีความคืบหน้าจะนำเรียนให้ประชาชนทราบต่อไป” นายสมภพกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น