xs
xsm
sm
md
lg

ทช.สรุป EIA สำรวจออกแบบ เดินหน้าผุดทางต่างระดับ เชื่อมถนนเอกชัยสายเก่า-พระราม 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบท รับฟังความเห็นชาวสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ผลสำรวจ ออกแบบและรายงานEIA เดินหน้าก่อสร้างและปรับปรุงถนน ถนนสาย สค.2055 และผุดทางต่างระดับ เชื่อมถนนพระราม2 ช่วยระบายการจราจร

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.35 ถนนสาย สค.2055 หรือถนนเอกชัยสายเก่าแยก ทล.35 – เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยได้มีการสรุปผลการศึกษาโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบผลการศึกษาของโครงการ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการในด้านต่าง ๆ จากนั้น ทาง ทช.จะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย สค.2055 มีปริมาณการจราจรมากถึง 9,000 คันต่อวัน และจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงของ ทล.35 (ถนนพระรามที่ 2) ซึ่งคาดว่าปริมาณการจราจรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก ทล.35
(ถนนพระรามที่ 2) เสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่ง การท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.35 ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 – เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

โดยแนวเส้นทางจะเริ่มต้นบริเวณ กม.ที่ 44+850 ด้านขวาทางของ ทล.35 วางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยตัดผ่านพื้นที่โล่งระยะทางประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายแนวทับถนนลูกรังเดิม เป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอน สะพานจะมีความยาว 300 เมตร จากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่แนวถนนทางหลวงชนบทสาย สค.2055 เดิม และทับแนวเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย สค.2055 เดิม ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่บริเวณ กม.ที่ 12+298 รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณจุดตัดกับทางหลวงชนบทสาย สค.2006

โครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ของตำบลกาหลง, 4 หมู่บ้าน ของตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร, 1 หมู่บ้าน ของตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ 7 หมู่บ้าน ของตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


กำลังโหลดความคิดเห็น