xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมลุยสร้าง! ทางคู่สายเหนือและอีสาน บอร์ด รฟท.สั่งจ้างที่ปรึกษาคุมงานกว่า 2.7 พันล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟท.พร้อมลุยก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ “เด่นชัย-เชียงของ” และสายอีสาน “บ้านไผ่-นครพนม” บอร์ด รฟท.ไฟเขียวสั่งจ้างที่ปรึกษาคุมงาน 2 สาย วงเงินรวมกว่า 2.7 พันล้านบาท

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ได้มีมติอนุมัติสั่งจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 สาย ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยใช้วิธีคัดเลือกตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

โดยสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ตกลงว่าจ้างกิจการค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (Lead Firm) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 1,603.6 ล้านบาท (ค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว) ระยะเวลาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง 71 เดือน และงานช่วงประกันความชำรุดบกพร่อง 24 เดือน

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ตกลงว่าจ้างกิจการค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สแปน จำกัด บริษัท ไวสุ โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท เอ็มเอซพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 1,129.65 ล้านบาท (ค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว) ระยะเวลาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง 47 เดือน และงานช่วงประกันความชำรุดบกพร่อง 24 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 รฟท.ได้ลงนามสัญญกับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กม. วงเงิน 72,920 ล้านบาท จำนวน 3 สัญญา และโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงินรวม 55,458 ล้านบาท จำนวน 2 สัญญา โดยอยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน และทยอยส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งเมื่อเดือน ก.พ. 2565 ผู้รับจ้างสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ได้เริ่มเข้าพื้นที่แล้ว โดยใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี ส่วนสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ในขั้นตอนเวนคืน เพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น