xs
xsm
sm
md
lg

หยุดต่อเนื่อง น้ำมันแพง ประชาชนใช้ระบบรางกันคึกคักทะลุ 7 แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมฯ ระบบรางคึกคัก กรมรางเผย 28 ก.ค. ประชาชนเดินทางกว่า 7 แสนคน สูงกว่าคาดการณ์ 4% เผยปัจจัยราคาน้ำมันแพง รถไฟฟ้า 6.3 แสนคน รถไฟ 6.7 หมื่นคน ไม่มีอุบัติเหตุ รถไฟฟ้าไม่ขัดข้อง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยถึงปริมาณผู้โดยสารระบบรางของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ว่า มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้นจำนวน 702,065 คน มากกว่าประมาณการ 27,524 คน หรือสูงกว่าประมาณการ 4.08% (ประมาณการ 674,541 คน)

แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 67,453 คน สูงกว่าประมาณการ 4.9% ซึ่งคาดว่าเกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 634,612 คน สูงกว่าประมาณการ 4.0%

ทั้งนี้ ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมทั้งประสานผู้ให้บริการระบบรางอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ของกระทรวงคมนาคม พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟในช่วงฝนตกหนัก

โดยมีรายละเอียด

1. รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 218 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 67,453 คน มากกว่าประมาณการ 3,145 คน หรือสูงกว่า 4.9% (ประมาณการ 64,308 คน) โดย รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมาก

แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,891 คน และเชิงสังคม 41,562 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 36,820 คน และผู้โดยสารขาเข้า 30,633 คน และพบว่าสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,887 คน (ผู้โดยสารขาออก 13,199 คน ผู้โดยสารขาเข้า 10,688 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 16,186 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,692 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,494 คน) สายเหนือ 15,167 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,227 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,940 คน) สายตะวันออก 8,000 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,546 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,454 คน) และสายแม่กลอง 4,213 คน (ผู้โดยสารขาออก 2,156 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,057 คน)

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการรวม 1,863 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 634,612 คน มากกว่าประมาณการ 24,379 คน หรือสูงกว่าประมาณการ 4.00% (ประมาณการ 610,233 คน) ซึ่งได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น

ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 34,900 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 11,295 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 19,025 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 306 เที่ยว จำนวน 170,652 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 937 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 398,740 คน

โดยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน ให้จัดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครมาประจำจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เป็นทางลักผ่าน รวมทั้งกรมการขนส่งทางรางได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ขับขี่หยุดรถดูความปลอดภัยก่อนข้ามจุดตัดทางรถไฟและไม่ฝ่าฝืนเครื่องกั้นถนน เพื่อลดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ

นอกจากนี้ ขร.ประสาน รฟท.เฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟ เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น