xs
xsm
sm
md
lg

"บีทีเอส" เดินหน้าชน ไม่ร่วมประมูล "สีส้ม" รอบสอง ยื่นศาลปกครองยกเลิก RFP ใหม่ ชี้กีดกันการแข่งขัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"บีทีเอส" ยันไม่เข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เผยประกาศเชิญชวนฯ และเอกสารคัดเลือกเอกชนกีดกันการแข่งขัน ยื่นศาลปกครองกลางขอทุเลาการบังคับฯ และขอให้พิจารณาและยกเลิก TOR และ RFP ประมูลรอบใหม่

วันที่ 27 ก.ค. 2565 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงประเด็นการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ว่า กรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นั้น เข้าใจว่าเรื่องนี้ทางศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ยกเลิกการประมูลและประกาศของ รฟม.ที่ยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการคัดเลือกฯ และ รฟม.มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องกลับไปใช้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) หรือ TOR และเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือ RFP ตามหลักเกณฑ์การประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

“ผมไม่อยากกล่าวถึงรายละเอียดของการประมูลโครงการครั้งใหม่นี้มากนัก เนื่องจากว่าทางเราเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะถูกกฎหมาย และน่าจะขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน และทำให้ รฟม.เองเสียโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากการจำกัดแข่งขันในการประมูลดังกล่าว ทั้ง TOR และ RFP ที่ออกมาเป็นการกีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้สามารถเข้าร่วมประมูลได้” นายคีรีกล่าว

นายคีรีกล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ พร้อมประมูลสายสีส้ม แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้อง เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ กล่าวว่า ตามที่ รฟม.เปิดรับซองข้อเสนอเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในวันนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอดังกล่าว เพราะหลังจากศึกษารายละเอียด TOR และ RFP ฉบับใหม่ พบว่ามีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขแตกต่างไปจากเดิมและเป็นเงื่อนไขที่มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กีดกันการแข่งขัน ทำให้เอกชนที่เคยมีคุณสมบัติและสามารถเข้าประมูลได้ในครั้งที่ผ่านมากลับไม่สามารถเข้าประมูลในครั้งนี้ได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจถือได้ว่ามีเจตนากีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยังอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดจนอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ตลอดจนขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทางเราเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และคำพิพากษาศาลปกครอง รวมถึงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องและคำร้องขอทุเลาการบังคับฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณาและยกเลิก TOR และ RFP ของการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่นี้ พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งห้ามไม่ให้นำ TOR และ RFP ใหม่มาใช้ในการประมูลโครงการนี้ และกลับไปใช้ TOR และ RFP ของการประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ชอบด้วยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครอง โดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ทั้งนี้ ในวันนี้บริษัทฯ ก็ได้ยื่นหนังสือสงวนสิทธิดำเนินการทางกฎหมายและขอคัดค้านการประมูลโครงการโดยใช้ TOR และ RFP ใหม่ต่อคณะกรรมการ รฟม. ผู้ว่าการ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดกรณีที่ รฟม.ได้ออก TOR และ RFP ในการประมูลใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และคำพิพากษาศาลปกครอง อันอาจถือได้ว่ามีเจตนากีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลโครงการครั้งนี้ตามที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ต้องเสียหาย บริษัทฯ จึงต้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


กำลังโหลดความคิดเห็น