xs
xsm
sm
md
lg

ทูตเกาหลีพบ "ศักดิ์สยาม" หารือสานต่อแผนพัฒนาระบบราง เผยภาคเอกชนสนใจลงทุน "แลนด์บริดจ์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"เอกอัครราชทูตเกาหลี" ประจำประเทศไทย เข้าพบ "ศักดิ์สยาม" ในโอกาสรับตำแหน่ง พร้อมหารือสานต่อร่วมมือพัฒนาระบบราง ส่งเสริมการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ส่วนเอกชนเกาหลีสนใจลงทุน "แลนด์บริดจ์"

วันที่ 27 ก.ค. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (จร.) และนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ (กพท.) หรือ CAAT เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมนำเสนอความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOLIT) โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในหลักการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฉบับใหม่ การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเทคนิคและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนที่ฝ่ายเกาหลีมีความก้าวหน้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความสนใจของภาคเอกชนเกาหลีในการลงทุนในประเทศไทยในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (Land bridge) ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด และการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกัน  

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยามได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำมั่นในการยกระดับความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีในมิติด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

 
กำลังโหลดความคิดเห็น