xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึกองค์การคลังสินค้า พัฒนาศักยภาพ Cold Chain Logistics

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือองค์การคลังสินค้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารไทยสู่ตลาดสากล ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Cold Chain Logistics

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และ พันตำรวจเอก สุรพงศ์ เปล่งขำ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ องค์การคลังสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล สำหรับส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ด้วยการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจห้องเย็นอันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Cold Chain Logistics รองรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทย เช่น ทุเรียน อาหารทะเล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจอาหารไทย อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น