xs
xsm
sm
md
lg

OR ลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มให้บริการด้านท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:OR เข้าลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มให้บริการด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจไลฟ์สไตล์

​OR เข้าลงทุนใน Traveloka หนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการจองบริการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (“SGHoldCo”) นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร

​นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นประธานในการลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Collaboration Agreement) ระหว่าง OR กับ Traveloka ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการค้นหา จอง และชำระเงินสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก การเดินทาง และไลฟ์สไตล์ต่างๆ รวมไปถึงบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย Ferry Unardi Co-founder และ CEO Traveloka ร่วมลงนาม

นางสาวจิราพรเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ OR เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีอัตราการเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการจ้างงานสูง อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก Traveloka เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบริการที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะแค่ด้านการท่องเที่ยว แต่ยังตอบโจทย์พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่มทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของ Traveloka และ OR ทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In Growth โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการส่งต่อโอกาส สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจที่ต้องพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตร่วมกันกับ OR

“OR มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายจากความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเพิ่มความหลากหลายให้กับดิจิทัลแพลตฟอร์มของ OR ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจต่างๆ ของพันธมิตรภายในกลุ่มของ OR เพื่อร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค”


นาย Ferry Unardi Co-founder และ CEO Traveloka กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวที่ดีในการสานต่อภารกิจของ Traveloka ในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและช่วยให้พันธมิตรทางการค้าสามารถเติบโตได้

“เราเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่จากความร่วมมือครั้งนี้ จากการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่โอกาสมากมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ OR ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างธุรกิจที่ดีเลิศด้วยหลักการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused Approach) เพื่อตอบสนองความต้องการและมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเรา ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่คู่ค้าของเราในประเทศไทย และในภูมิภาค”
กำลังโหลดความคิดเห็น