xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ-แม็คโครจัดหลักสูตรติวเข้มร้านอาหาร นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมทำธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ “แม็คโคร” จัดอบรมหลักสูตร “Smart Restaurant Plus 3, New Chapter” เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาช่วยติวเข้ม เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการร้านอาหาร และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการทำธุรกิจ รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการเติบโตของการค้าออนไลน์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จัดอบรมหลักสูตร “Smart Restaurant Plus 3, New Chapter” ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 2565 ณ แม็คโครสำนักงานใหญ่ และระบบออนไลน์ (Zoom) ติวเข้มผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 100 ราย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมทักษะการบริหารจัดการร้านอาหารด้านการตลาดออนไลน์ การวางแผนบัญชีภาษี การคิดต้นทุน การสร้างมูลค่าวัตถุดิบ และแนวทางการปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของไทยให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้แบบเจาะลึก และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหลังจากจบหลักสูตร


นายทศพลกล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจร้านอาหารเป็นสาขาธุรกิจบริการที่น่าสนใจและมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูง มีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ร้านอาหารที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบดีลิเวอรีได้อย่างรวดเร็ว จะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง สะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการร้านอย่างรอบด้าน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้าใจ รวมถึงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบจากทั้งปัจจัยท้าทายในธุรกิจ เช่น ต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างร้านอาหารในเกือบทุกประเภทและระดับราคา

นอกจากนี้ เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและเปลี่ยนแปลงตามกระแสอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

ขณะเดียวกัน การสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เช่น แพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร บัตรเครดิต ห้างสรรพสินค้า และองค์กรต่างๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือ การรักษามาตรฐานของอาหาร และความสะอาดที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการในภาวะที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น