xs
xsm
sm
md
lg

ทช.-JICA ร่วมสำรวจถนนจ. สุพรรณบุรี 3 สายทาง คัดเลือกนำร่องโครงการถนนปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ตรวจสอบถนน 3 สายทาง ใน อ.สามชุก ,บางปลาม้า ,ดอนเจดีย เลือกนำร่องโครงการถนนปลอดภัย ระยะที่2 เพิ่มศักยภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนสายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 สายทาง ได้แก่ 1. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3050 แยก ทล.340 – บ้านบ่อม่วง อ.สามชุก, เดิมบางนางบวช 2. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3057 แยก ทล.322 - ประตูน้ำสามชุก อ.เมือง, ดอนเจดีย์, สามชุก 3. ถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4028 แยก ทล.3351 – บ้านคูบัว อ.บางปลาม้า

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสายทางของกรมทางหลวงชนบทในจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementation in the Kingdom of Thailand ในระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและได้มีการหารือนำเสนอถึงมาตรการรับมือการลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนในอนาคตต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีนายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ร่วมนำลงพื้นที่ดังกล่าว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น