xs
xsm
sm
md
lg

บขส.ถก รถร่วมฯ ผยุงธุรกิจฝ่าน้ำมันแพง เตรียมแผนจัดเดินรถ จ่อชงบอร์ด-คมนาคมเยียวยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บขส.หารือผู้ประกอบการรถร่วมฯ เตรียมลดเที่ยววิ่ง พยุงธุรกิจ จากวิกฤติน้ำมันแพง เตรียมแผนจัดเดินรถให้เพียงพอกับความต้องการ พร้อมสรุปข้อเสนอช่วยเหลือเอกชน ให้บอร์ด และ คมนาคมพิจารณาต่อไป

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 มิ.ย.) บขส.จึงได้เชิญผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ บขส. เข้าหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวได้ และต้องปรับลดเที่ยววิ่งลง ซึ่งจากการหารือกัน บขส. เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยขอให้แจ้งรายละเอียดและจำนวนเส้นทางที่จะปรับลดเที่ยววิ่งมายัง บขส. ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีการวางแผนจัดการเดินรถได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการรถร่วมฯ อาทิ การขอปรับราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมัน การแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถซ้ำซ้อน การปรับลดค่าธรรมเนียมการเดินรถ และการใช้สิทธิ์โครงการของรัฐบาลในการชำระค่าโดยสาร บขส. จะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
กำลังโหลดความคิดเห็น