xs
xsm
sm
md
lg

รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ผู้โดยสารคงสวมแมสก์ตามเดิมจนกว่ากรมรางมีประกาศข้อปฎิบัติใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รถไฟฟ้าสีแดง ยังคงให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการสายสีแดง รอกรมรางออกมาตรการใหม่ หลังศบค.ประกาศผ่อนคลาย พร้อมแจกหน้ากาก KF94 ฟรี ให้ผู้โดยสารวันที่ 1 ก.ค.65 รับเปิดประเทศเต็มรูปแบบอย่างปลอดภัย

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า จากที่มีการประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ บริษัทฯ ยังคงมีความตระหนักและห่วงใยสุขอนามัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้าเป็นสำคัญ จึงขอมอบความห่วงใยให้แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รับฟรีหน้ากากอนามัย KF94
(1 แพ็ค 10 ชิ้น) ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด


นายสุเทพกล่าวว่า กรณี มีประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยโดยความสมัครใจในที่สาธารณะเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 นั้น ในส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนั้น ขณะนี้ยังคงให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามันตลอดเวลาในการใช้บริการ เหมือนเดิมไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางราง(ขร.) ที่ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนกว่า กรมการขนส่งทางราง จะมีการประกาศฉบับใหม่ เกี่ยวกับการให้บริการในระบบราง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแนะนำวิธีการเดินทางง่าย ๆ จากสถานีกลางบางซื่อไปท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งขาไปและขากลับ ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok และ Youtube ในชื่อ “RED Line SRTET" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับการเชื่อมต่อพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง


@บีทีเอส แจ้งย้ำเตือนผู้โดยสารให้สวมแมกส์ตามเดิม

เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าบีทีเอส มี่ออกประกาศแจ้งผู้โดยสารยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการเช่นเดิม หลังจากมีการประกาศการผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม
กำลังโหลดความคิดเห็น