xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.ปรับเป้า”ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน”ปี 65 คาด 45.6 ล้านคน ฟื้นตัว 33% ปัจจัยหนุน ปี 66 ประเมินที่ 97 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ดทอท.รับทราบ ปรับประมาณการ”จำนวนผู้โดยสาร-ปริมาณเที่ยวบิน”ใหม่ เผยปัจจัยหนุนฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดปีงบ 65 มีผู้โดยสาร รวม 45.6 ล้านคน ฟื้นตัว 33% เทียบช่วงก่อนมีโควิด และมีกว่า 4 แสนเที่ยวบิน ฟื้นตัว 45% ส่วนปี 66 และ 67 คาดผู้โดยสาร 95.70 ล้านคน และ 141.51 ล้านคน ตามลำดับ ขณะที่ยังลุ้นปัจจัยจีนเปิดประเทศและสงครามยูเครน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT) หรือทอท.
รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ จากการประเมินผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 โดยหลังจากที่ ทอท.ได้มีการจัดทำประมาณการการจราจรทางอากาศก่อนหน้านี้ล่าสุด ระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567 ณ เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งหลังจากนั้น พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย

1. ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564 อันมีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลง

2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน จากเหตุผลดังกล่าว ทอท.จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวในเดือนตุลาคม 2565 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2566) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยจากสมมติฐานและปัจจัยข้างต้น ทอท.การประมาณการล่าสุดฉบับเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อประกอบการดำเนินงาน โดยคาดว่าการฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 จะมีผู้โดยสารรวม 45.60 ล้านคน มีปริมาณเที่ยวบิน 402,970 เที่ยวบิน ฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 33 และ 45 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 ก่อนเกิดโควิด- 19

และคาดว่าในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 จะมีผู้โดยสารจำนวน 95.70 ล้านคน และ 141.51 ล้านคน ตามลำดับ การฟื้นตัวคิดเป็น ร้อยละ 68 และ 99 ตามลำดับ สำหรับเที่ยวบินในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 คาดว่ามีจำนวน 664,796 เที่ยวบิน และ 892,414 เที่ยวบิน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 74 และ 99 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับปกติเช่นเดียวกับช่วงปี 2562

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของ โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น