xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.แจงอีกรอบ! เร่งแก้รอรถเมล์นาน ย้ำแผนปฏิรูปจัดหารถเมล์ใหม่ต้องรอบคอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ขสมก.แจงอีกรอบ รถเมล์ไม่พอ ผู้โดยสารรอนาน ปรับแผนเดินรถหมุนเวียนเกลี่ยรถที่มีให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา พร้อมเร่งเดินหน้าแผนปฏิรูป ย้ำจัดหารถเมล์ใหม่ต้องรอบคอบ

จากกรณีที่นายประภัสร์ จงสงวน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย และอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตั้งข้อสงสัยว่าแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ผลักดันโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยิ่งปฏิรูปยิ่งถดถอยลง นับวันรถเมล์ยิ่งน้อยลง ขาดระยะ รอนานนับชั่วโมง ผู้โดยสารต้องเสียค่าโดยสารหลายต่อ ปัญหาคือกระทรวงคมนาคมไม่จัดซื้อรถเมล์ใหม่ ทั้งที่มีแผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้ ขสมก.จัดหารถโดยสาร (รถเมล์ใหม่) กว่า 3,000 คันนั้น

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.มีทั้งหมด 2,885 คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5-25 ปีขึ้นไป ส่งผลให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม แต่อย่างไรก็ตาม ขสมก.ได้จัดให้มีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์โควิด-19 ขสมก.มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันประมาณ 800,000 ถึง 900,000 คนต่อวัน มีการจัดให้มีบริการเดินรถเมล์ประมาณ 19,000 เที่ยวต่อวัน จนกระทั่งในช่วงที่โควิดระบาดมากขึ้น และมาตรการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง ขนส่งของประชาชน ขสมก.มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 200,000 ถึง 400,000 คนต่อวัน ในเที่ยววิ่งประมาณ 17,000 เที่ยวต่อวัน

จนกระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงไปมาก ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้ ขสมก.มีผู้โดยสารประมาณ 700,000 คนต่อวัน ในเที่ยววิ่งประมาณ 19,000 เที่ยวต่อวัน (ผู้โดยสารน้อยกว่าก่อนโควิดประมาณร้อยละ 16 และมากกว่าสถานการณ์โควิดประมาณร้อยละ 40)  

ดังนั้น จากกระแสโซเชียลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในประเด็นรถโดยสารประจำทางขาดระยะ และรอรถโดยสารประจำทางนาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้ห่วงใยประชาชนและสั่งการให้ ขสมก.เร่งตรวจสอบและแก้ไขทันที โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

โดย ขสมก.ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีหลายปัญหาที่เป็นสาเหตุของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เช่น รถโดยสารไม่เพียงพอ พนักงานขับรถ/พนักงานเก็บค่าโดยสาร ไม่พอเพียง หรือแผนการบริหารจัดการเดินรถไม่มีความเหมาะสมกับการปล่อยรถในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการแก้ไขทั้งการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาด การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนรถโดยสารประจำทางที่มีอยู่ รวมถึงการปรับปรุงแผนการเดินรถในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งการปรับปรุงแผนการเดินรถในแต่ละช่วงเวลานั้นได้เริ่มดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแผนการเดินรถจะต้องนำปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับร่วมกันเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยเริ่มจัดลำดับเส้นทางที่มีเรื่องร้องเรียนหรือที่สำรวจ  พบว่าเป็นเส้นทางวิกฤตเป็นอันดับต้นในการเริ่มดำเนินการ ซึ่งพบว่ามีประมาณ 27 เส้นทางที่พบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากเส้นทางทั้งหมด 107 เส้นทาง โดยเริ่มเกลี่ยรถเมล์ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารน้อยในเส้นทางนั้นๆ ในช่วงสาย-ช่วงบ่าย และนำรถเมล์ไปเพิ่มในช่วงเย็นและช่วงค่ำ เพื่อให้การหมุนเวียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ และหากเส้นทางใดที่มีระยะทางยาวหรือใช้ระยะเวลานานในการหมุนเวียนรถเมล์ เพื่อเข้าประจำการรองรับประชาชน จะต้องพิจารณาตัดเสริมหรือตัดช่วงเส้นทางให้รถเมล์สามารถหมุนเวียนกลับประจำการ เพื่อรับส่งประชาชนให้เร็วที่สุด ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการและลดปัญหาการขาดระยะของรถเมล์ได้

และปัจจุบัน ขสมก.ได้ปรับปรุงแผนการเดินรถในแต่ละช่วงเวลาแล้วเสร็จทั้ง 107 เส้นทาง และได้ทดสอบแผนการเดินรถ ด้วยการปล่อยรถตามความถี่และจำนวนตามแผนการเดินรถที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และจะประเมินสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแผนให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมต่อไป

ประเด็นการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางใหม่นั้น ขสมก.เป็นหน่วยงานที่ประสบปัญหาการขาดทุน ซึ่งการจัดหารถใหม่ต้องใช้งบประมาณสูงในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่ารถ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการในภาพรวมของ ขสมก.ได้ ดังนั้นแนวทางการจัดหารถใหม่ของ ขสมก.จึงต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่และรอบคอบมากที่สุด ประกอบกับปัจจุบัน ขสมก. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฟื้นฟูตามความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ล้อ ราง เรือ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และราคาสมเหตุผล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อไป

ทั้งนี้ ขสมก.ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ติชม และข้อเสนอแนะจากประชาชนผ่าน Facebook ขสมก. พร้อมบวก และ QR Code ที่ติดภายในรถเมล์ทุกคัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการให้ดีที่สุดต่อไป 
 
กำลังโหลดความคิดเห็น