xs
xsm
sm
md
lg

บีบีจีไอลุ้น3ปีไทยเป็นศูนย์กลางSynbioในภูมิภาคนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด( มหาชน)( BBGI) กล่าวในหัวข้อ”โอกาสและความท้าทายของชีววิทยาสังเคราะห์ ในการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า Synthetic Biology หรือ เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก( Disruptive Technology )ที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จำกัด บวกกับการที่ผู้บริโภคใส่ใจความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ซึ่งการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ จะเข้ามาตอบโจทย์นี้ได้โดยตรง

ส่วนโอกาสและความท้าทาย ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของทรัพยากรธรรชาติ ทำให้มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบ การมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีการตั้ง Thailand Synbio Consortium ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ 17 องค์กร ในการส่งเสริม และขับเคลื่อนวงการชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา เชื่อว่าภายใน 3-4ปีไทยเป็นศูนย์กลางด้านชีววิทยาสังเคราะห์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง หากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น