xs
xsm
sm
md
lg

“ชัชชาติ”ผนึกส.อ.ท.ร่วมแผนพัฒนากทม.เล็งปั้นชุมชนคลองเตยนำร่องต้นแบบBCG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:”ชัชชาติ”หารือร่วมกับส.อ.ท. วางแผนขับเคลื่อนการทำงานภายใต้กรอ.กทม. “ส.อ.ท.” ชูแนวทางขับเคลื่อนภายใต้ BCG+ES ปั้นชุมชนผุดคลองเตยพื้นที่ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะต้นแบบ เร่งแผนพัฒนาแม่น้ำให้ใสสะอาดเชื่อมลำคลองเป็นแซนบ็อคของ กทม.ปักหมุดพัฒนา”คลองหัวลำโพง” นำร่องเป็นเวนิสตะวันออก มั่นใจแผนงานจะเห็นผลชัดใน 2 เดือน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท)
กล่าวภายหลังการร่วมประชุมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ว่า ได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครภายใต้ BCG+ES โดยจะนำเรื่องของเศรษฐกิจ BCG (Bio,Circular,Green Econmy มาดำเนินการควบคู่กับ E (Environment )และ S (Safety & Clean Street food ) โดยเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy)จะดำเนินการผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ( SAI) โดยการนำพื้นที่เปล่าในกรุงเทพมหานครมาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยจะเลือกพื้นที่นำร่องชุมชนคลองเตย และพื้นที่เอกชนโดยใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นแรงจูงใจ

“ แนวทางทั้งหมดเราจะให้เห็นผลในระยะ 2 เดือน โดย SAI หากเอกชนนำพื้นที่มาร่วมก็จะสามารถลดอัตราการเสียภาษีให้น้อยลงได้ ส่วนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในสกรุงเทพมหานครสามารถใช้ผลผลิตที่ได้จาก SAI มาบริโภคและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy จะต้องเร่งส่งเสริมการนำขยะหรือของเหลือใช้มาเพิ่มคุณค่า (Upcycling) และGreen Economy โรงงานในกทม.ที่มี 5,000 แห่งต้องโปร่งใส รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาติที่เกี่ยวข้องกับกทม.ฯลฯ”นายเกรียงไกรกล่าว
สำหรับสิ่งแวดล้อม( E : Environment ) โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสีย มีแผนที่จะพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองที่เชื่อมต่อ ให้เป็นแซนบ็อคของ กทม.โดยเลือกคลองหัวลำโพง ระยะทาง 1 กม. ที่ปัจจุบันมีปัญหาความไม่สะอาดและมีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรง ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยจะดึงสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ส.อ.ท. มาร่วมกันพัฒนาโดยวางเป้าหมายให้เป็นเวนิสตะวันออก จากทั้งหมด 1,126 คลองทั่วทั้งกรุงเทพฯ

ส่วน S : Safety & Clean Street food เรื่องการจัดการความปลอดภัยร้านอาหาร Street food, Local food ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความเป็นระเบียบของสังคมกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น

“ครั้งนี้เป็นการหารือในเบื้องต้น หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) คาดว่า จะเริ่มประชุมกันได้ภายในเดือนหน้า ”นายเกรียงไกรกล่าว

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง สร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงเห็นพ้องรวมกันในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)เพื่อแก้ไขปัญหาเมืองและสนับสนุนการพัฒนาในทุกมิติ และ พร้อมที่จะพัฒนาระบบการให้บริการของ กทม. ให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการอนุมัติอนุญาตเป็นแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ฯลฯ

“ กทม. ยกให้ภาคเอกชนมีบทบาทดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังการฟื้นตัวของโควิด เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นตัวสรน้าวงรายได้”นายชัชชาติกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น