xs
xsm
sm
md
lg

“คมนาคม”พร้อมช่วยเยียวยาสมาคมอุตฯก่อสร้างไทย ขอปรับส่วนต่างค่า K

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุขสมรวย”เลขาฯรมว.คมนาคม”หารือส.อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ พร้อมหนุนข้อเสนอ ยกเลิกส่วนต่างค่าปรับราคา (ค่า K) ให้ใช้ดัชนีเดือนคำนวนราคากลางชั่วคราว เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้าง เยียวยาวิกฤติน้ำมันแพง

วันที่ 21 มิ.ย.2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือกับนางสาวลิซ่า งามตระกูล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้างจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน การเกิดสงคราม การขึ้นราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการก่อสร้างสูงขึ้น โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมหารือ

นางสาวลิซ่า งามตระกูล นายกสมาคมฯ แจ้งว่า สมาคมฯ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ เพื่อขอรับความช่วยเหลือ และเสนอมาตรการในการเยียวยาผู้ประกอบการก่อสร้าง ขอให้พิจารณายกเลิกส่วนต่างค่าปรับราคา (ค่า K) ±4% จากสูตรการคำนวณค่าปรับราคา (ค่า K) เป็นการชั่วคราวตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่า K และการคำนวณค่า K โดยใช้ดัชนีราคาในเดือนที่คำนาณราคากลางแทนการใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดผลกระทบทั้งต่อผู้ประกอบการก่อสร้าง ลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้า ลดจำนวนผู้ทิ้งงาน และลดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

และขอให้กระทรวงฯ ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนรถยนต์ที่ดัดแปลงทำเป็นรถยนต์สำหรับวิ่งเติมน้ำมันให้เครื่องจักรที่อยู่ระหว่างทำงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ

นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะนำข้อหารือกับสมาคมฯ ในครั้งนี้นำเรียนรมว.คมนาคมให้ทราบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบธุรกิจการก่อสร้างของผู้ประกอบการที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือถึงกระทรวงฯ เพื่อขอความเห็นในเรื่องการพิจารณายกเลิกส่วนต่างค่าปรับราคา (ค่า K) ±4% จากสูตรการคำนวณค่าปรับราคา (ค่า K) เป็นการชั่วคราว การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่า K และการคำนวณค่า K โดยใช้ดัชนีราคาในเดือนที่คำนาณราคากลางแทนการใช้ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา กระทรวงฯ ยินดีให้ความเห็นสนับสนุน

ส่วนกรณีการจดทะเบียนรถยนต์ดัดแปลงทำเป็นรถยนต์สำหรับวิ่งเติมน้ำมันให้แก่เครื่องจักรที่อยู่ระหว่างทำงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ขอให้สมาคมจัดทำหนังสือพร้อมรายละเอียดเข้ามาที่กระทรวงฯ เพื่อจะได้ให้กรมการขนส่งทางบกเข้ามาหารือหาแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำรถยนต์ดัดแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น