xs
xsm
sm
md
lg

“บีซีพีจี”รับรางวัล Best Clean Energy Community Solutions

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทในเครือบีซีพีจี ได้รับรางวัล cfi .co Awards 2022 (Capital Finance International) สาขา Best Clean Energy Community Solutions - Southeast Asia 2022 จากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy) โดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงการมุ่งสู่โครงการต้นแบบเมืองคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ Capital Finance International Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล และองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น ทั่วโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการฯ และการลงคะแนนของผู้เข้าชม website ของ CFI .co
กำลังโหลดความคิดเห็น